Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Family Problems and Family Counseling SHB 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. HASAN HÜSEYİN TAYLAN
Course Lecturers Doç.Dr. HASAN HÜSEYİN TAYLAN,
Course Assistants
Course Category Field Proper Education
Course Objective

Family issues (domestic violence, divorce, infidelity, communication within the family, etc..), Causes and possible consequences on the assessment include, discuss and family problems in the resolution of family counseling and family mediation function reveals.

Course Content

Domestic violence. divorce. infidelity. communication problems within the family, gender roles. parent-child relationship, the position of the elderly in the family, poverty. family mediation. family counseling.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Indetify family problems. Lecture, Discussion, Testing,
2 Have information about family mediation Lecture, Question-Answer, Discussion, Homework,
3 Have information about family councelling Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Family, Structure, Function, and Relationships
2 Modern Family: Family Transformation and Family Values
3 Domestic problems: introduction
4 Domestic problems: causes
5 Domestic issues: the results
6 lack of communication within the family
7 Domestic violence
8 Divorce
9 Midtern
10 Spouse
11 Parent-child relationships and problems
12 Family mediation
13 Family counseling
14 Family counseling techniques
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Aliye Mavili Aktaş, Evlilik ve Sadakatsizlik, Kanguru Yayınları, 2009.
2- Aile Araştırma Kurumu, Aile İçi Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları (1993-1994), 1995.
3- Şirin Tekeli, Kadın Bakış Açısından Kadın, İletişim Yayınları, 2011 (5. Baskı).
4- Nevzat Tarhan, Aile Okulu, Timaş Yayınları, 2004.
5- ASAGM, Boşanmanın Nedenlerinin Araştırılması, 2009.
6- Kadir Canatan ve Ergun Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap, 2011 (2. Baskı).
7- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kaynakları
8- Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Anı Yayıncılık, 2013.
9- Nilüfer Özabacı ve Zülal Erkan, Aile Danışmanlığı, Pegem Akademi, 2013.
10- Şahin Kesici, Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri, Nobel, 2013.
11- Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem, 2008.
12- Ersanlı ve Kalkan, Evlilik İlişkilerini Geliştirme-Kuram ve Uygulama, Nobel, 2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Performance Task (Application) 1 5 5
Final examination 1 4 4
Assignment 1 2 2
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6