Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tradition and Poetry ITS 529 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level YUKSEK_LISANS
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. KENAN MERMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

The teaching of period of Westernization of the Turkish literature in the Turkish poetry, genre, format, subject to the changes seen in the context of the relationship between modern period and the tradition

Course Content

An overview to tradition in Post-Administrative Reforms Turkish Poetry and the effect of tradition in poetry

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Knows the place and importance of tradition. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Analyzes the will of breaking away of tradition in the westernizing process. Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Six Hat Methods, Testing, Homework,
3 Comments the point of orientation of tradition in Post-Republican Era Turkish Literature. Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Self Study, Testing, Homework,
4 Analyzes the conversion of tradition in Modern Turkish Poetry. Question-Answer, Drilland Practice, Six Hat Methods, Testing, Homework,
5 Have knowledge about feeding and utilization by tradition. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Brain Storming, Testing, Homework,
6 Comments the relation between mystic poetry and tradition. Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 What is tradition? What place does tradition have in a literary work?
2 Diwan poetry and the place of it in tradition, the disclaims of Diwan poetry in Post-Administrative Reforms period: Namik Kemal and Diwan Literature
3 In Post-Administrative Reforms Period Turkish Poetry the conversion of traditional forms/the replacement of new conceptions with Diwan patterns.
4 The effect of Sheikh Ghalib in Turkish Modern Literature: the effect of Sheikh Ghalib to Turkish Modern Poetry and the conversion of tradition
5 The place of Hüsn ü Aşk in Ahmet Haşim´s poems
6 A new viewpoint of tradition: The example of Yahya Kemal
7 The disclaims to Diwan Literature in Post-Republican Era Turkish Literature: The examples of Tanpinar and Abdülbaki Gölpinarli
8 The relation to tradition in Behçet Necatigil´s and Asaf Halet Chelebi´s poems
9 Utilization by the philosophy of tradition/ Orientation to the tradition as an accumulation of civilization: The place of tradition in Sezai Karakoc´s poems
10 Emptying the old verse forms: The conversion of tradition in Turgut Uyar´s Divan
11 Emptying the old verse forms: The conversion of tradition in Turgut Uyar´s Divan
12 Mystical Poetry and Tradition: Utilization with the approach -oriented both form and content- of Ebubekir Eroglu poems by tradition
13 Utilization by tradition via intertextuality: Approaching tradition in Hilmi Yavuz´s poems
14 The efforts of resuscitation of Diwan and Folk Poetry: The point of view to tradition of Hisar Group and the effort of this group transporting tradition to present day.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Akgül, Alphan/ editör (2008) Hayal Şiir Yahya Kemal Beyatlı Şiiri Üzerine Makaleler Türkiye iş Bankası Yayınları, 195 s.
2. Akkanat, C.(2002), Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri, Kültür Bakanlığı Yayınları.
3. Aktulum K. (2007) Metinler Arası İlişkiler, Öteki Yayınları, 294s.
4. Ayvazoğlu, B. ( 2010)Geleneğin Direnişi, İstanbul.
5. Eroğlu, E. Modern Türk Şiirinin Doğası, İstanbul.
6. Gölpınarlı, A.(1945) Divan Edebiyatı Beyanındadır, Marmara Kitabevi.
7. Holbrook, V.(2005) Aşkın Okunmaz Kıyıları, İletişim Yayınları, 290 s.
8. Karakoç,S.(1988) Edebiyat Yazıları I, Diriliş Yayınları, 111 s.
9. Macit, M.(1996) Gelenekten Geleceğe, Ankara: Akçağ Yayınları.
10. Oktay, A.(1992)Gelenek ve Şiir, Şair ve Kurtarıcı, Korsan Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
2. Ödev 15
3. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 15 45
Final examination 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6