Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
European Union and Turkey UTC 322 6 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASİN KEREM GÜMÜŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YASİN KEREM GÜMÜŞ,
Course Assistants
Course Category Field Proper Education
Course Objective Understanding emergence of EU which has significant position to draw foreign policy of Turkey, whether it is successful, and its institutions and common policies.
Course Content Initially EU is defined generally as its historical development, policies etc. Beside, historical processes of Turkey-EU relations and cuurent situation are analyzed.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Define position of EU at world politics Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
2 Analyze the basic core specialities of EU Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
3 Explain process of forming the EU policies Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
4 Explain the structure and operation of EU Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
5 Know the relations development process of Turkey-EU Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
6 Analyze the discussions about the Turkey-EU at European countries Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
7 Interpret and know the discussions about the Turkey-EU at Turkey Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
8 Evaluate the possible membership of Turkey to EU in terms of Turkey and EU
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 General Overlook to EU: Members, Basic Contracts and Its Structure Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
2 Foundation of EU and its Enlargement Process Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
3 EU Summits and Basic Contracts Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
4 Political and Economic Position of EU at the World
5 Institutional structure of EU and Decision Making Process I Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
6 Institutional structure of EU and Decision Making Process II Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
7 Common Policies of EU / Common Trade Policy of EU Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
8 Midterm Examination
9 Turkey ? EU Relations I Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
10 Turkey ? EU Relations II Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
11 Negotiation Process Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
12 Custom Union and Partnership Branches Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
13 Perception of EU at Turkey and Perception of Turkey at EU
14 Discussion
Resources
Course Notes
Course Resources 1)Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 276-294.
2)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 1-21.
3)Dinan, Desmond (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2002.
4)http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
5)Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul,
6)Smith, Michael (2005), ABD-AB İlişkileri: Ortaklık Siyaseti, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
7)Sophie Meunier (2005), ABD-AB İlişkileri: Ticaret ve Yatırımlar, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul
8)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 145-155.
9)Urwin, Derwk W. (2005), Avrupa Bütünleşmesinin Kökenleri, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
10)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
11)İnat, Kemal (2005), Avrupa Politik İşbirliğinin Doğuşu, Oğuz Kaymakçı (Der.), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel, Ankara,
12)Gillingham, John (2005), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
13)Salmon, Trevor C. (2005), Avrupa Savunma Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
14) Church, Clive (2005), Avrupa Birliği Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
15)Öztan, Ece (2005), Avrupa Anayasası Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 16)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
17)Jacobs, Francis (2005), Avrupa Parlamentosu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
18)Nicoll, Sir William (2005), Bakanlar Konseyi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
20)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul,
21)Alter, Karen J. (2005), Avrupa Adalet Divanı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
22)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 93-133.
23)Dinan, Desmond (2005), Bölgeler Komitesi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul
24)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul,
26)Dağı, İhsan D. (2001), Avrupa Birliği ve Türkiye: batılılaşmanın Neresindeyiz?, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara,
27)Aral, Berdal (2001), Türk Dış politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara
36)Gözen, Ramazan (2001), Türkiyenin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara,
28)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,
29)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
30)http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiyenin Resmi Sitesi
31)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,)
32)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara,
33)Dedeoğlu, Beril (2005), Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Siyasa, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2005. (
34)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,
35)Karluk, Rıdvan (2007), Ek Protokol ve Kıbrıs, Oğuz Kaymakçı (Der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiyeden Yansımalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
36)Mann, Michael (2007), Avrupa Eliti Türkiyeyi İstiyor, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul,
37)Wallerstein, Immanuel (2007), Avrupalı Türkiye Büyük Meseledir, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul,
38)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Providing field knowledge X
2 Developing analytical thinking skills X
3 Developing entrepreneurial personality traits X
4 :Being an entrepreneur and Intrapreneurship X
5 Firm-level problem detection and solution X
6 Problem detection and solution across the economy X
7 Oral and written communication skills X
8 Team building and development X
9 :Ethical awareness X
10 Ethical and social responsibility in problem solving X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 20
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Final examination 1 20 20
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 5