Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turkish Foreign Policy and Sivil Society Organizat ULI 619 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. FİLİZ CİCİOĞLU
Course Lecturers Doç.Dr. FİLİZ CİCİOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Civil society is an important subject for both academic and daily life. The course has two main aims. The first one is to analysing the approaches of foreign policy analyses and the second is learning the approaches of civil societ organizations about Turkish foreign policy.
Course Content Civil society and foreign policy, the theories about the relations of civil society and foreign policy,the approaches of NGOs about Turkish foreign policy
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 makes definition of civil society an knows its importance Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 knows the theoritical perspectives of foreign policy analyses Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 learnes about the relations between civil society and foreign policy Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
4 realises the importance of civil society for democratic governance Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
5 analyses the approaches of civil society organizations about Tukish foreign policy Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 analyses about the importance of NGOs on Turkish-American relations Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
7 analyses about the importance of NGOs on Balkan politics of Turkey Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
8 analyses about the importance of NGOs on the Middle Asia politics of Turkey Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Subject matter and aim of the course ÇAHA, Ömer (2001), Türkiyede Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
2 NGOs ÇAHA, Ömer (2001), Türkiyede Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
3 The theoritical perspectives about foreign policy İNAT, Kemal ve Ali BALCI (2007), Dış Politika: Teorik Perspektifler, Uluslararası Politikayı Anlamak, Zeynep Dağı (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, s. 212-287.
4 The theories about the relations between civil socity and foreign policy I HOLLIS M. ve S. SMITH (1991), Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Pres.
5 The theories about the relations between civil socity and foreign policy II HUDSON, Valerie (2007), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowland&Littlefield Publishers, ABD.
6 The theories about the relations between civil socity and foreign policy III DUNNE, Timothy (1997), Liberalism, The Globalisation of World Policies: An Introduction to International Relations, Ed. By John Baylis and Steve Smith, Oxford University Pres, pp. 147-163.
7 The Middle East policy of Turkey and NGOs ORHAN, Oytun (2010), Iraklı Kürtlerin Parlamento Seçim Sonuçlarına ve Türkiye İlişkilere Bakışı: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Araştırma Ortadoğu Analiz, Cilt 2, Sayı 18, Haziran, s. 23-32.
8 The Balkans policy of Turkey and NGOs ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, Nurcan (2006), Türkiyenin Balkan Politikasında Rumeli ve Balkan Göçmen Dernekleri, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 77-117.
9 The Middle Asia policy of Turkey and NGOs
10 The Cyprus policy of Turkey and NGOs DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), Türkiyenin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler, Sivil toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 11-22.
11 The Armenian policy of Turkey and NGOs UZUN, Ezgi (2010), Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Normalleşmesi Sürecinde Yeni Bir Aktör: Türk Düşünce Kuruluşları, Boğaziçi Üniversitesi Lisanüstü Konferansı Tebliğ Metni, İstanbul.
12 The USA policy of Turkey and NGOs AKYÜZ, Abdullah (2006), Türk-Amerikan İlişkilerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.209-232.
13 The EU policy of Turkey and NGOs Cicioğlu, F. (2011)"Sivil Toplum Dış Politika İlişkisi Bağlamında Türkiye´nin AB Politikasına Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaklaşımı" Yayınlanmamış Doktora Tezi,Sakarya
14 Paper presentations
Resources
Course Notes DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), Sivil toplum ve Dış Politika, Bağlam Yayınları, İstanbul
Course Resources ADLER, Emanuel (2001), Constructivism and International Relations, Handbook of International Relations, Walter Carlsnaes vd. (ed.), Sage Yayıncılık, London, s.95-118
AKYÜZ, Abdullah (2006), Türk-Amerikan İlişkilerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.209-232.
ALEMDAR, Zeynep (2005) Civil Society and Intergovernmental Organizations: Turkish Domestic Organizations Exercising Influence via The European Union, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Kentucky.
ATAN, Serap (2004), Europeanisation of Turkish Peak Business Organisations and Turkey-EU Relations, Turkey and European Integration: Accession Prospects an Issues, Routlegde, London, New York, s. 100-121.
BARNETT, Michael (2006), Social Constructivism Th Globalization of World Politics, Baylis J. Ve S. Smith (ed.), Oxford University Press, s. 251-271.
BIENEN D., C. Freund, V. Rittberger (1999), Social Interest, Policy Networks and Foreign Policy: An Outline of Utilitarian-Liberal Foreign Policy Theory http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/taps/tap33a.htm ,07.11.2009
BİKMEN Filiz, Zeynep MEYDANOĞLU (2006), Türkiyede Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu, TÜSEV Yayınları, Yayın No. 39, İstanbul.
CHECKEL, Jeffrey T. (1997), International Norms and Domestic Politics: Bridging the Rationalist-Constructivist Divide, European Journal of International Relations, Vol. 3, N. 4, s. 473-495.
CHECKEL, Jeffrey T. (2008), Constructivism and Foreign Policy, Foreign Policy Theories, Actors and Cases, Smith, S., A. Hadfield, T. Dunne (ed.), Oxford University Press, s.71-83.
ÇAHA, Ömer (2001), Türkiyede Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
ÇELİK, Ahmet Hüsrev (2006), Sivil Toplum Kuruluşlarının Türk Dış Politikasına Etkisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), Türkiyenin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler, Sivil toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 11-22.
DOUGHERTY James E. ve Robert L. PFALTZGRAFF (1996), Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Longman, New York.
DUNNE, Timothy (1997), Liberalism, The Globalisation of World Policies: An Introduction to International Relations, Ed. By John Baylis and Steve Smith, Oxford University Pres, pp. 147-163.
ERDOĞAN TOSUN, Gülgün (2001), Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yayınları, İstanbul.
GOLDSTEIN J.S. ve J.C. PEVEHOUSE (2010), International Relations , 9. Baskı, Longman.
GÜVENÇ, Serhat (2006), Türkiyenin Dış Politikası ve Düşünce Kuruluşları, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.159-179
HOLLIS M. ve S. SMITH (1991), Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Pres.
HUDSON, Valerie (2007), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowland&Littlefield Publishers, ABD.
İNAT, Kemal ve Ali BALCI (2007), Dış Politika: Teorik Perspektifler, Uluslararası Politikayı Anlamak, Zeynep Dağı (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, s. 212-287.
KARACA, Seher (2004), EU Policy-Making and Domestic Business Interests: The Contribution of the Turkish Business Community Towards EU Policy, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dublin European Institute, Ireland.
KATZENSTEIN Peter J. (1976), International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Industrial States International Organization, Vol. 30 N. 1, s. 1-45.
KEYMAN, Fuat (2006), Türkiyede Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yayınları, Ankara.
KÜÇÜK, Mustafa (2009), Uluslararası İlişkiler Kuramında Konstrüktivist Dönüşü Anlamak, Ege Akademik Bakış, Cilt 9, sayı 2, s. 771-795.
MORAVCSIK, Andrew (1997), Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of International Politics, International Organization, Vol. 51, No. 4, p. 513-53.
ORHAN, Oytun (2010), Iraklı Kürtlerin Parlamento Seçim Sonuçlarına ve Türkiye İlişkilere Bakışı: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Araştırma Ortadoğu Analiz, Cilt 2, Sayı 18, Haziran, s. 23-32.
ÖNİŞ, Ziya ve Umut Türem (2001), Business, Globalization and Democracy: A Comparative Analysis of turkish Business Associations, Turkish Studies, Vol. 2, No. 2, Autumn, pp. 94-120.
ÖNİŞ, Ziya (2003), Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the Post-Helsinki Era, Turkish Studies, Vol. 4, No. 1, s. 9-34.
ÖZCAN Nihat Ali (2006), İran Sorununun Geleceği, Senaryolar, Bölgesel Etkiler ve Türkiyeye Öneriler, TEPAV Yayınları, Ankara.
ÖZCAN, Gencer (2004), Türkiye Dış Poliitkasında Algılamalar, Karar alma ve Oluşum Süreci, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (der.), 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, s. 829-895.
ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, Nurcan (2006), Türkiyenin Balkan Politikasında Rumeli ve Balkan Göçmen Dernekleri, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 77-117.
RITTBERGER, Volker (2004), Approach to the Study of Foreign Policy Derived from International Reletions Theories, Tubingen University, No. 46.
ROSATI J.A. (1995), A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy, in Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation, L. Neack, J. A. K. Hey, P. J. Haney (ed.), Englewood Cliffs: Prentice Hall, pp. 49-70.
TESEV, Normalization of Turkey-Armenia Relations, http://www.tesev.org.tr/ default.asp?PG=DPL05EN01 , 16.10.2009
TESEV (2008), Kürt Sorununun Çözümüne Dair Bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler, TESEV Yayınları.
UZUN, Ezgi (2010), Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Normalleşmesi Sürecinde Yeni Bir Aktör: Türk Düşünce Kuruluşları, Boğaziçi Üniversitesi Lisanüstü Konferansı Tebliğ Metni, İstanbul.
WENDT, Alexander (1995), Constructing International Politics, International Security, Vol. 20, No.1, Summer, s. 71-81.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy X
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador X
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 30 30
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6