Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
The Formation Of Christian Thought FDT 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>Absent</p>
Recommended Optional Courses <p>Absent</p>
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers Prof.Dr. FUAT AYDIN,
Course Assistants

Absent

Course Category
Course Objective

To outline the formation process of Christian creeds

Course Content

The content/essence of Christ’s message; disputed among the disciples after his death; separation of Christianity from Judaism; discussions about credo; fulfilment of the main body of Christian faith in the first five councils.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Identify The content of Jesus Christ’ message Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
2 Recognize and describe The disputed matters of Apostolic period Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
3 Recognize and describe The disputed matters of post-Apostolic period and emergent religious groups Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
4 Identify The disputed matters of Nicaea council and formation of credo Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
5 Recognize The council of Constantinople and identify its disputed matters and its results Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
6 RecognizeThe council of Ephesus and identify its disputed matters and its results Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
7 Recognize The council of Chalcedon and explain its disputed matters and its results Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 The content of the course, general knowledge about the sources that will be used
2 The Period of Jesus Christ
3 The Period of Jesus Christ
4 The period of post-Jesus Christ
5 The discussions that occurred in the Apostolic period
6 The discussions that occurred in the I-V. centuries and disputed themes
7 The discussions that occurred in the I-V. centuries and disputed themes
8 Examination
9 Nicaean Council, its parties, its disputed themes and Nicaean credo
10 Constantinople Council, its parties, its disputed themes, Nicaean- Constantinople credo.
11 Ephesus Council, its parties, its disputed themes and its results
12 Chalcedon Council, its parties, its disputed themes and its results
13 After the Chalcedon Council situation of Christendom
14 General evaluation
Resources
Course Notes <p>Absent</p>
Course Resources

[1]Tuchle, Hıristiyanlık Tarihi, I-IV. Yüzyıl
[2]Mehmet Bayraktar, bir Hıristiyan Dogması, Teslis, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2008.
[3].Şinasi Gündüz, Hıristiyanlığın Mimarı, Pavlus, Ankara Okulu Yayınları, Ankara
[4] Mehmet Çelik, Süryani Kadim Kilisesi Tarihi,
[5]. Francis Dvarnik, Konsiller Tarihi, çev. Mehmet Aydın
[6]. Kadir Albayrak, Bosna Kilesisi,
[7]Cengiz Batuk, Pavlusu Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2007.
[8].Fuat Aydın, Pavlusun Dini Düşüncesinin Yansımaları, MÜSBF. Basılmamış doktora tezi, İstanbul 2000.
[9]Bilal Baş, Arius, MSBE. Basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.

Week Documents Description size
0 HRİSTİYANLIK KİTABIM (EKİM 2020) 0.69 MB
0 Mahmut Aydın, Hıristiyanlık 0.69 MB
0 Ahmet Hikmet Eroğlu, Doğu Batı Kiliselerinin Ayrılış Sebepleri, 1.44 MB
0 Ahmet Hikmet Eroğlu, Ekmek-Şarap Ayini (Evharistiya) Konusunda Katolikler ve Protestanlar 0.86 MB
0 Ahmet Hikmet Eroğlu, Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış 0.99 MB
0 Antakya Suryani Kilisesi - Mehmet Celik 10.29 MB
0 Athanasius ve Isa anlayisi (Kri - Hasan Durcan 2.33 MB
0 Dogu Hristiyanligi Tarihi - Aziz S. Atiya (2) 11.21 MB
0 Dogu Hristiyanligi Tarihi - Aziz S. Atiya (2) 11.21 MB
0 Fuat Aydın, Antakya Hıristiyanlığı ve Hıristiyan Kredosunun Oluşumundaki Yeri 0.18 MB
0 Hiristiyan Ayinleri (Sakramentl - Ali Erbas 2.59 MB
0 Hiristiyanlik - Sinasi Gunduz 1.3 MB
0 Hristiyanlik'ta Reform ve Prote - Ali Erbas 1.9 MB
0 Incil - Karen Armstrong 2.24 MB
0 Katolik Kilisesi'nin Enduljans - Hakan Olgun 0.62 MB
0 Mevcut Kaynaklara Gore Hiristiy - Suat Yildirim (1) 3.05 MB
0 Nestorius ve Kristolojisi - Muhammet Tarakci 0.98 MB
0 Nesturi Hristiyanlik ve Antakya - Kursad Demirci (1) 2.38 MB
0 Ortodoks Kilisesi Dogu Hiristiy - Timothy Ware 24.47 MB
0 Protestanlikta Sakramentler - Muhammet Tarakci 1.73 MB
0 Suryani Ortodoks Kilisesi'nde I - Nihat Durak 2.8 MB
0 Şinasi Gündüz, Dinlerde Ayrılık,x Ortodoks Heresi Kavgası 0.73 MB
0 Inciller Guvenilir Metinler mid - Zafer Duygu 21.15 MB
0 Ilkcag Felsefe Tarihi 5 - Ahmet Arslan 4.67 MB
0 HRİSTİYANLIK KİTABIM (EKİM 2020) 0.69 MB
0 Gec Antikcag'da Hiristiyanlik - Turhan Kacar 3.62 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Assignment 1 10 10
Final examination 1 1 1
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6