Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk ve Divan Şiiri Müşterekleri TED 624 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. BAYRAM ALİ KAYA
Course Lecturers
Course Assistants Res.Asst. Arzu Yıldırım, Res.Asst.Dr. Orhan Kaplan, Res. Asst. B. Gülay Açar
Course Category
Course Objective To accentuate common and similar sides between Divan and Folk poetry and how they are two important branch of Turkish literature with reference to main poets and their works.
Course Content Poets and poems of Turkish Folk poetry and Classical Turkish literature. The common characters of these poems.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Student lists texts of Folk and Divan poetry. Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
2 Student explains items of Folk and Divan poetry. Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
3 Student comments texts of Folk and Divan poetry. Self Study, Performance Task,
4 Student compares texts of Folk and Divan poetry. Self Study, Homework,
5 Student develops knowledges about common and similar sides between Folk and Divan poetry. Drilland Practice, Self Study, Testing,
6 Student is decisive of common features of Folk and Divan poetry. Drilland Practice, Self Study, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Source of Folk poetry and Folk poet´s world, view of life and arts. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
2 Source of Divan poetry and Divan poets´s world, view of life and arts. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
3 Forms and kinds of Divan poetry in Folk poetry. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
4 Forms and kinds of ,Folk poetry in Divan poetry. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
5 Attitudes of Folk poets to aruz prosody and some Folk poets who wrote poem with aruz prosody. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
6 Attitudes of Divan poets to hece prosody and some Divan poets who wrote poem with hece prosody. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
7 Language of Folk and Divan poetry. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
8 Some common mazmuns of Folk and Divan poetry: saç, göz, dudak,etc... Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
9 Visa exam.
10 Some common themes of Folk and Divan poetry: aşk (love). Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
11 Characters of “aşık” and “sevgili” in Folk and Divan poetry, type of “rakip”. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
12 Death and eternity in Folk and Divan poetry. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
13 Nature in Folk and Divan poetry. Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
14 Divan poetry as a source of Folk literature and folklore studies . Prof. Dr. Cemal Kurnaz´s book "Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme" and the other sources must be read.
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu; Karacaoğlanda Divan Şiiri Husûsiyetleri Türk Folk Araştırmalrı, Ankara 1984.
2) Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu; Manilerle Divan Şiirinde Ortak Husûsiyetler Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler II, Konya 1985.
3) Prof. Dr. Mustafa İsen; Divanlarda Heceyle Yazılmış Şiirler, Ötelerden Bir Ses , Ankara 1997.
4) Hasan Kolcu; Divan Şairlerinin Hece Veznine Karşı Tavırları , Türk Dünyası Araştırmaları, s. 64 , Aralık 1990.
5) Ali Canip Yöntem; Hem Divan Hem Halk Şairi: Vâhid Maktûmî , Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, s. III / 3-4, İstanbul 1949.
6) Prof. Dr. Cemal Kurnaz; Türküden Gazele, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme, Akçağ Yay. Ankara 1997.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Course develops student’s skills of expression and research. X
2 Course develops student’s the ability to use computers. X
3 Course develops student’s analysis capability about language and literature.
4 Course develops student’s the ability to understand periods, artists and movements. X
5 Course develops student’s research techniques and bibliographic information.
6 Course develops student’s the ability to compare classical Turkısh literature and modern Turkısh literature. X
7 Course develops student’s techniques of analysis of folk literature. X
8 Course develops student’s practical interpretation skills about language. X
9 Course develops student’s the ability of scientific discipline. X
10 Course develops student’s the ability of interpret the modern Turkish dialect.
11 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish language.
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6