Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Theoretical Developments In Labour Relations CEK 613 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses None
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. EKREM ERDOĞAN
Course Lecturers Doç.Dr. EKREM ERDOĞAN,
Course Assistants Res.Asst. Cihan Durmuşkaya, Res.Asst.Akin Ozdemir
Course Category Field Proper Education
Course Objective Analyizing of the current theoretical debates on employment relations
Course Content Analyizing of the theories of industrial relations. Analyizing of the employment relations system and theories. Analyizing of employment systems. Analyizing of Labor Process Theory.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Describing the industrial relations theories Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Describing the employment relations systems Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
3 Questioning the assumption of labour process theory Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Questioning the assumption of employment relationship theories Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 The Birth of Industrial Relations as an Academic Field
2 Theory and Research in Industrial Relations
3 System Theory and Its Critique
4 Pluralist Theory and Its Critique
5 Marxist Theory and Its Critique
6 Institutionalism
7 Action Theory
8 Midterm Exam
9 Economic Approaches
10 Labour Process Theory
11 Employment Systems: Human Resource Management and Labor Institutions
12 Employment relations systems
13 Theories of the Employment relations
14 Discussion and general assesment
Resources
Course Notes Ackers, P. ve A. Wilkinson.(2002) Understanding work and employment : industrial relations in transition Oxford: OUP<br>Adams, R. J. And N. M. Meltz (1993), Industrial Relations Theory : its nature, scope, and pedagogy .<br>Korczynski, M.; H. Randy and P. K. Edwards (2006), Social Theory at Work, OUP: Oxford<br>Yıldırım, E. (1997) Endüstri İlişkileri Teorileri Değişim.
Course Resources Alvesson, M. ve S. Deetz, (2000), Doing Critical Management Research, London: Sage.
Fay, Brian (2001), Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Grint, Keith, (2000), Çalışma Sosyolojisi, Alfa, İstanbul.
Hollinger Robert (2005), Postmodernizm ve Sosyal Bilimler : tematik bir yaklaşım , çev: Ahmet Cevizci.
Kumar, Krishan (1999), Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, çev. Mehmet Küçük, Dost Kitabevi, Ankara.
Morgan, Gareth, (1998), Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, çev. Gündüz Bulut, İstanbul: MESS, (orjinal yayın yılı 1986).
Townley, Barbara (1994), Reframing Human Resource Management: Power and the Subject at Work, London: Sage.
Üsdiken, B. ve Erden Z. (2001), Gelenek mi, Düzenleyici Baskılar mı? 1990lı Yıllarda Türkiyede Yönetim Yazını, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs 2001, Silivri, İstanbul.
Yamak, S. (1998), Seksenlerden Doksanlara Türkiyedeki Yönetici Elitler: Eğitim Durumlarında Neler Değişti?, Amme İdaresi Dergisi, 31(4), s. 65-77
Verda, Dominique (2005), Emek, İstanbul: İletişim
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Upon completion of the programme, a student will be able to: Develop a greater understanding of the range of theoretical perspectives relevant to Employment and Labour relations X
2 Be familiar with research literature of discipline and ability to develop policy options both at national and international levels
3 Demonstrate skill in designing and conducting research X
4 Demonstrate oral and written communication skills in a foreign language
5 Possess technical skills in the use of databases and softwares relevant to the discipline
6 Critically reflect on scientific, professional and ethical and moral implications of Employment and Labour Relations as a social scientific activity X
7 Have the ability to conduct, analyse and interpret quantitative research
8 Demonstrate advanced knowledge of Employment and Labour Relations and contribute to social welfare X
9
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
1. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 20 20
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6