Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Comperative Literature TDE 476 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE<br>NEW TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO MESRUTIYET<br>TURKISH LITERATURE AFTER MESRUTIYET<br>TURKISH POEM IN CUMHURIYET PERIOD<br>TURKISH PROSE IN CUMHURIYET PERIOD
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. MUHAMMED HÜKÜM
Course Lecturers Doç.Dr. MUHAMMED HÜKÜM,
Course Assistants Res. Ast.Dr. Selda Gürel, Res. Ast. Neşe Demirdeler, Res Ast. Elmas Karakaş, Res. Ast. Samet Çakmaker, Res. Ast. M.Musrafa Örücü
Course Category
Course Objective Determining similarities and diversities between Turkish Literature and other various nations as searching these different nations literary works.
Course Content This lesson includes similarities and diversities between Turkish Literature and literatures of various cultures, and reasons of these similarities and diversities.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Student has this lesson knows the relationship between culture and literature Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Determines analogies, similarities and diversities in literatures of different nations Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
3 Acquire the ability of comparing literary works of different cultures by theorical knowledge he has taken in this lesson Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Knows the role of translation on social changes and progress Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Can analyse intercultural interaction Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Can synthesise world literatures mutual sources and how they affected each other Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
7 Can analyse different cultures manners against the same source Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Description and history of comperative literature.
2 Methods used in comperative literature.
3 Translation activities and the role of translation in comperative literature.
4 Importance of travelbooks in comperative literature. Turkish image in foreigner travelbooks.
5 Mythology and religion in different cultures literary works as a source.
6 Comparison of mutual motifs in tales; comparison of mutual motifs in epics.
7 The Thousand and One Nights tale and The Thousand and One Days tale as a source.
8 The Thousand and One Nights tale and The Thousand and One Days tale as a source.
9 MIDTERMS
10 Impression of Shakespeare on Turkish Literature, impression of Victor Hugo on Turkish Literature.
11 Impressions of Alphonse de Lamartine on Turkish Literature and his tranlations in 19. th century.
12 Impressions of Alfred de Musset on Turkish Literature and his tranlations in 19. th century.
13 Iki Yeni Gelinin Hatıraları (Balzac) ve Levâyih-i Hayât (Fatma Aliye Hanım)
14 Greek in Turkish, foreigners in stories of Omer Seyfettin.
Resources
Course Notes
Course Resources 1.AYTAÇ, Gürsel, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, (1. baskı),İstanbul, 2003, 240 s.
2.ROUSSEAU, A. M.-PİCHOİS, Cl, Karşılaştırmalı Edebiyat, (Çev. : Mehmet YAZGAN), MEB Yayınları, (1. baskı), İstanbul, 1994, 224 s.
3.ENGİNÜN, İnci, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, (1. baskı), İstanbul, 1992, 295 s.
4.KEFELİ, Emel, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000, 224 s.
5.AYDIN, Kâmil, Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamında Algılanışı, Birey Yayıncılık, (2. baskı), İstanbul, 2008, 192 s.
6.PARS, Melâhat, Makedon ve Sırp Romanlarında Türkler ve Türk İzleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, 252 s.
7.AYTAÇ, Gürsel, Edebiyat ve Kültür, Hece Yayınları, Ankara, Mayıs 2005, 160 s.
8.BAYTEKİN, Binnaz, Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2006, 305 s.
9.KERMAN, Zeynep, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, 522 s.
10.BEHRAMOĞLU, Ataol, Rus Edebiyatının Öğrettiği, Evrensel Yay. (inceleme),Mart 2008, 208 s.
11.TÜRKMEN, Fikret, Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi Türkoloji Araştırmaları, 2(Bahar 2007), s. 680-689.
12.KAYNAK, İsmail, Aleksandr Sergeviç Puşkin de Türk-İslâm Kültürünün İzleri,Ankara, 1976, s. 90.
13.ZOBU, Suzan, İgor Yürüyüşü Destanı nda Oğuzlarla İlgili Etnonimler, S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2008), s. 403-410.
14.SİNA, Ayşen, Alkestis ve Deli Dumrul, http://dergiler.ankara.edu.tr
15.AYAYDIN, Günil Özlem, Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan: Alkestis, Dumrul,İnana ve Savitri Anlatılarının Karşılaştırılmalı İncelemesi, http://turkoloji.cu.edu.tr
16.TAVAT, Yusuf, Türkiyede Bir Yolculuk ve Marcel Proust, A.Ü.D.T.C.F. Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1969, s. 95-97.
17.KERMAN, L., Lamartine ve Türkiye, A.Ü.D.T.C.F. Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1968, s. 79-102.
18.KERMAN, Lâmia, Lamartinein Osmanlı İmparatorluğunu Ziyareti Hakkında Düşündükleri, A.Ü.D.T.C.F. Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt: II, Sayı: 3, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1976, s. 1-19.
19.SANCAR, Nejdet, Türk Edebiyatında Moskof, Türk Kültürü, IV/46(Ağustos 1966), s. 67-70/ 899-902.
20.TEPEBAŞLI, Fatih, Bir Karşılaştırma Denemesi: Genç Wertherin Acıları ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk Dili, 546(Aralık 1998), s. 533-544.
21.DOĞAN, Şerife, Karşılaştırmalı Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Çevirinin Yeri, Türk Dili, 533(Mayıs 1996), s. 1205-1213.
22.MENTEŞE, Oya BATUM, Karşılaştırmalı Edebiyat Kavramı ve Tarihçesi, Türk Dili, 533(Mayıs 1996), s. 1192-1203.
23.ÜLKEN, Hilmi Ziya, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Ülken Yayınları, İstanbul, 1997, 378 s.
24.KOLCU, Ali İhsan, Alfred de Musset Tercümeleri ve Tesiri, Gündoğan, (1. Baskı), Ankara, 1999.
25.KOLCU, Ali ihsan, Alphonse de Lamartine Tercümeleri ve Tesiri, Gündoğan, (1.Baskı), Ankara, 1999.
26.KAYA, Muharrem, Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri,http://www.muharremkayamsgsu.tr
27.KULA, Onur Bilge, Batı Edebiyatında Oryantalizm I, II, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011.
28.KEFELİ, Emel, Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X
14 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
Total 40
1. Final 60
Total 60
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 7 7
Quiz 1 2 2
Assignment 1 10 10
Oral Examination 1 2 2
Final examination 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5