Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işletmelerde Bütünsel Sürdürülebilirlik (Sektör Dersi) ISL 001 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA CAHİT UNGAN
Course Lecturers BİROL BÜYÜKSİVRİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sürdürülebilir kalkınmanı temel yapı taşı olan işletmelerde, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kurumsallaşma ilişkisi ele alınacaktır.

Course Content

Kurumsallaşma ve ekonomik sürdürülebilirliğin önemi, ülkemizde şirketlerin sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlikte mükemmelleşme alanları, işletmelerin sürdürülebilirlik çabalarınn önündeki engeller, sistem ve olgunlaşma yaklaşımı, kurumsal strateji (Balanced Score Card) departman stratejileri, iç sistemler kurma örnekelri: kurumsal kalite kültürü, kurumsal yenilikçilik kültürü, kurumsal insan kıymetleri kültürü

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletmelerin ekonomik sürdürülebilirliği kavramı ve kavramın ülke ekonomisindeki yeri
2 Sürdürülebilir kurumların paydaşları ile olan ilişkileri ve vaatleri, Sürdürülebilirlik ve rekabet ilişkisi, sürdürülebilir kurum kültürü için olgunlaşma modelleri
3 Sürdürülebilir şirketler için 6 Mükemmelleşme Alanı: 1. Hizalanma
4 Farklılaşma: Pazarda Rekabet ve Fark yaratma
5 Standartlaştırma: Süreç Sürdürülebilirliği Altyapısı
6 Kurumsal Kalite Yaklaşımı ve Kaizen
7 Yetkilendirme: Yönetim- Organizasyon ve Yönetici Modeli
8 Kurumsal İnsan Kaynakları Kültürü
9 Vize
10 Yapılandırma: Standartlaştırma ve İşletmenin Kurumsallaşma Süreci
11 Kurumsal Strateji ve Dengelenmiş Performans Kartı
12 Özgünleşme: Kurulan sistemlerin güncelliğinin sağlanması
13 Kurumsal Yenilikçilik Kültürü
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Ders kaynakları versi veren &ouml;ğretim elemanı tarafından paylaşılacaktır.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6