Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Stratejik Performans Yönetimi ve Karneleme ENM 560 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. EMİN GÜNDOĞAR
Course Lecturers Prof.Dr. EMİN GÜNDOĞAR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Kurumsal performans ölçümü ve yönetiminde kullanılabilecek yöntemler ve özellikle bir yönetim aracı olarak performans karnesi yönteminin öğretilmesidir.

 

 

Course Content

Performans Ölçümü Ve Yönetimi Kavramları, Performans Ölçüm Yöntemleri,        Stratejik Yönetim Esaslı Performans Ölçümü,  Yönetim Muhasebesinde Performans Ölçüm Yöntemleri,  İşletmelerde Performans Ölçüm Ve Yönetim Uygulamaları

 Performans Karnesi Kavramı ve Gelişimi, İşletmelerde Performans Karnesi Kullanımı, Performans Karnesinde Kullanılan Boyutlar, İşletmelerde Kullanılan Performans Ölçütleri, Performans Karnesinin Uygulama Aşamaları, Endüstriyel İşletme Uygulamaları, Hizmet sektöründeki işletme Uygulamaları, Kamu ve Yerel Yönetim Uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurumsal performansın çok boyutlu olarak ölçülmesini ve işletmelerin stratejilerine odaklanmasını sağlar. Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kurumsal performans ölçümü ve yönetiminde kullanılabilecek yöntemleri öğretir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerindeki performans karnesi uygulamalarının öğrenilmesi sağlanır Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
4 Performans yönetimi uygulamalarında karşılaşılan eksik yanları gösterir Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Performans karnesi kullanan ve kullanmayan işletmeler arasındaki farklılığı anlar. Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Performans Ölçümü Ve Yönetimi Kavramları
2 Performans Ölçüm Yöntemleri
3 Stratejik Yönetim Esaslı Performans Ölçümü
4 Yönetim Muhasebesinde Performans Ölçüm Yöntemleri
5 İşletmelerde Performans Ölçüm Ve Yönetim
6 Performans Karnesi Kavramı ve Gelişimi
7 İşletmelerde Performans Karnesi Kullanımı
8 Performans Karnesinde Kullanılan Boyutlar
9 İşletmelerde Kullanılan Performans Ölçütleri
10 Ara Sınav
11 Performans Karnesinin Uygulama Aşamaları
12 Endüstriyel İşletme Uygulamaları
13 Hizmet sektöründeki işletme Uygulamaları
14 Kamu ve Yerel Yönetim Uygulamaları
Resources
Course Notes <p>Strategic Performance Management,&nbsp; Andre de Waal,&nbsp; PalGrave MacMilan Publishing, 2007.</p>
Course Resources

1- Strategic Performance Management,  Andre de Waal,  PalGrave MacMilan Publishing, 2007.

2- Enterprise Performance Management, Ron Dimon,  John Wiley & Sons, 2013.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir. X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamaktır. X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilmektir. X
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlamaktır. X
6 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve ileri düzeyde değerlendirmektir. X
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk almaktır. X
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmektir. X
9 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgileri yorumlamaktır. X
10 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilmektir. X
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum sağlamaktır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmektir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6