Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Performans Yönetimi ve Endüstri 4.0 ENM 559 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MERVE CENGİZ TOKLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Endüstri 4.0 kavramı çerçevesinde gelişen teknoloji ve bu teknoloji ile birlikte rekabetin fazlasıyla arttığı iş ortamında, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için mevcut durumunu doğru tespit etmesi ve bu verilerden yola çıkarak kısa ve uzun dönemli hedeflerini belirlemesi gerekmektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere performans değerlendirmeye ilişkin kavramları vermek ve kurumsal performans yönetimi ile ilgili konuların öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.

Course Content

Ders, endüstrilerde kurumsal performans yönetimi ve uygulamalarını içerir. Kurumsal Performans yönetiminde temel kavramlar, performans yönetimi süreci ve özdeğerlendirme modelleri, Kurumsal performans ve liderlik ilişkisi, Bireysel performans ve kurumsal performans ilişkisi, Performans yönetiminde Endüstri 4.0 yaklaşımı dersin başlıca konularındandır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kurumsal performans yönetiminde temel kavramlar
2 Performans yönetim yaklaşımlarının gelişimi
3 Kurumsallaşma ve performans yönetimi
4 Kurumsal performans ve liderlik
5 Yüksek kurumsal performanslı organizasyonların karakteristikleri
6 Özdeğerlendirme yaklaşımları
7 Özdeğerlendirme yaklaşımları
8 Ara sınav
9 Bireysel performans ve kurumsal performans ilişkisi
10 İmalat sektöründe kurumsal performans yönetimi
11 Hizmet sektöründe kurumsal performans yönetimi
12 Performans yönetimi ve bilişim sistemleri ilişkisi
13 Endüstri 4.0 ve kurumsallaşma
14 Endüstri 4.0 yaklaşımının performans yönetimine etkisi
Resources
Course Notes
Course Resources

* Klaus Schwab, Dördüncü Sanayi Devrimi, Optimist yayınları

*Zuhal Akal, işletmelerde performans ölçüm ve denetimi -çok yönlü performans göstergeleri- MPM yayınları, Ankara

*İ.Atilla, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim uygulamaları türkmen kitabevi

*Aykut Köksel, işletmelerde performans değerleme sistemi tasarımı, Nobel yayınevi

*SCI-SSCI-ESCI indeksinde bulunan konularla ilgili güncel yayınlar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6