Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarimsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler CVM 556 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Enerji üretimi ve kullanımı sırasında yaşanan çevre sorunları tarımsal kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını gerekli hale getirmiştir. Biyoyakıt kullanımı sayesinde hava, su ve toprak kirliliğinin azaltılması ve doğa tarafından ayrıştırılamayan herşeyin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Çevreye verilen emisyonların net değeri sıfır olan yenilenebilir tarımsal kökenli enerji kaynakları yalnız çevresel nedenlerle değil,  fosil kaynaklarının yerine sürdürülebilir enerji kaynaklarının aranması sebebiyle de önem arzetmektedir.

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1)Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler BİYOYAKITLAR

Editör: Prof.Dr Ayten Onurbaş Avcıoğlu

Nobel Yayınları,2011

2) Yenilenebilir Enerji Kaynakları. H.Hüseyin Öztürk, Birsen Yayınevi, 2013.
3) Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları. Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2008.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6