Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Diş Hekimliğine Giriş DHF 142 1 1 + 0 1 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DOĞUKAN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DOĞUKAN YILMAZ, Öğr.Gör. DUYGU ALKAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Diş Hekimliği Fakültesinde anabilim dallarının ilgi alanlarını tanıtmak, Ağız bakımı, ağız bakım araçları, süt ve daimi dişlenme, kütüphane, dokümantasyon, literatür tarama, klinikte hijyen,sterilizasyon ve dezenfeksiyon, klinikte kullanılan ilaç gruplarının genel bilgisi, klinikte uygun çalışma koşul ve pozisyonları ile ilgili bilgi aktarmaktır 

Course Content

Diş Hekimliği Fakültesinde anabilim dallarının ilgi alanlarını tanıtımı, ağız bakımı, ağız bakım araçları, süt ve daimi dişlenme, kütüphane, dokümantasyon, literatür tarama, klinikte hijyen,sterilizasyon ve dezenfeksiyon, klinikte kullanılan ilaç gruplarının genel bilgisi, klinikte uygun çalışma koşul ve pozisyonları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Diş Hekimliği Fakültesinin tanıtımı, Akademik ve idari yapılanma.
2 Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı
3 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
4 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
5 Periodontoloji Anabilim Dalı
6 Endodonti Anabilim Dalı
7 Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı
8 Pedodonti Anabilim Dalı
9 Ortodonti Anabilim Dalı
10 Oral Hijyen yöntemleri, Fırçalama teknikleri.
11 Oral hijyen için kullanılan ürünler. Diş macunları, diş ipleri, gargaralar, diş arası fırçaları, ağız duşları.
12 Ara SINAV
13 Süt Dişleri, Süt dişlerinin gelişimi ve morfolojisi
14 Daimi dişlerin gelişimi, sürmesi.
15 Diş dokuları, kalsifikasyon, erüpsiyon, atrizyon.
16 Kanıta Dayalı Diş Hekimliğine Giriş, Kütüphane kullanımı ve literatür taraması.
17 Koruyucu Diş Hekimliğine Giriş
18 Klinik Hijyen, Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Kavramları.
19 Standart Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri.
20 Diş Hekimliğinde Kullanılan Aletler-I
21 Diş Hekimliğinde Kullanılan Aletler-II
22 ARA SINAV
23 Diş Hekimliği Kliniğinde Kullanılan İlaç Grupları. (Giriş)
24 Akılcı Antibiyotik Kullanımı.
25 Diş Hekimliğinde Radyoloji Güvenliği.
26 Diş Hekimliğinde Ergonomi ve Önemi.
27 Diş Hekimliğinde Beslenme ve Önemi.
28 Tartışma.
Resources
Course Notes <p>Derslerin sunumları, kaynak kitaplar.</p>
Course Resources

Christine M Blue. (2016) Darby’s Compherensive Review of Dental Hygiene, 8th Edition.

Frans PGM, van der Linden. (2016) Development of Human Dentition.

Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon Derneği (2015). Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi.

Betty Ladley Finkbeiner (2000) Four-Handed Dentistry: A Handbook of Clinical Application and Ergonomic Concepts.

Mustafa Altındiş (2016) Diş Hekimliğinde Etkin ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı. 

Week Documents Description size
0 30.03 2.99 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği tarihi, tıp ahlakı ve adli diş hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir.
2 Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. X
3 Hastaların tıbbi durumlarının, semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar. Çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular. X
4 Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar.
5 Çocuk ve yetişkinlerde tüm koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygulayabilir ve hasta takibi yapabilir. X
6 Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve projelere katılabilir, uygulayabilir.
7 Tüm ağız, çene, diş ve oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır.
8 Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır. X
9 Diş hekimliği alanında teknik ekipmanı, teşhis ve tedaviye özgü olan cihaz ve aletleri ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır. X
10 Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 30 1 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 52
Total Workload / 25 (Hours) 2.08
dersAKTSKredisi 2