Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diş Anatomisi ve Manipülasyon DHF 141 1 2 + 10 7 12
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. MERVE KÖSEOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. HAKAN AKIN, Öğr.Gör.Dr. MERVE KÖSEOĞLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Diş morfolojisinin uygulamalı öğretimi ve tam protezin laboratuvar aşamalarının öğretilmesidir.

Course Content

Diş morfolojilerini öğrenmek, diş hekimliğinde kullanılan el aletlerinin ve materyallerin kullanımını öğrenmek, tam protezlerin laboratuvar aşamalarını öğrenmek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Pratik çalışmalarının kurallarının, araç ve gereçlerin tanıtımı, diş yontu çalışması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Terminoloji ve Tanımlar
2 Ağız Boşluğunun Anatomisi
3 Üst Orta Kesici Diş Morfolojisi
4 Üst Yan Kesici Diş Morfolojisi
5 Üst Köpek Dişi Morfolojisi
6 Üst 1. ve 2. Küçük Azı Dişi Morfolojisi
7 Üst 1. Büyük Azı Dişi Morfolojisi
8 Üst 2. Büyük Azı Dişi Morfolojisi
9 Alt Kesici Dişlerin Morfolojisi
10 Alt Köpek Dişi Morfolojisi
11 Alt 1. ve 2. Küçük Azı Diş Morfolojisi
12 Alt 1. Büyük Azı Dişi Morfolojisi
13 Alt 2. Büyük Azı Dişi Morfolojisi
14 Ara Sınav
15 Hareketli Protezlerin Tanımı
16 Alt ve Üst Çeneyi İlgilendiren Anatomik Yapılar
17 Tam Protezlerde Ölçü Yöntemleri
18 Tam Protezlerde Bireysel Ölçü Kaşığı Yapımı
19 Tam Protez Kaide Materyalleri ve Yapımı
20 Tam Protezlerde Mum Duvarlar
21 Tam Protezlerde Çene İlişkilerinin Kaydı
22 Ara Sınav
23 Tam Protezlerde Diş Seçimi ve Dizimi
24 Tam Protezlerde Modelaj
25 Tam Protezlerde Muflalama ve Akril Tepimi
26 Tam Protezlerde Tesviye ve Cila
27 Tam Protezlerde Tamir, Astarlama ve Röbazaj
28 Tam Protezlerde Porozite
Resources
Course Notes <p>Ders sunumları ve &ouml;ğrenciler i&ccedil;in hazırlanan ders notları</p>
Course Resources

Wheeler's Dental Anatomy,Physiology,and Occlusion ( Eighth Edition), Prosthetic Treatment of the Edentulous Patient ( Fourth Edition) RM Basker and Jc Davenport, Tam Protezler: Problemler ve Çözüm Yolları Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan (1. Baskı)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği tarihi, tıp ahlakı ve adli diş hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir. X
2 Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. X
3 Hastaların tıbbi durumlarının, semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar. Çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular. X
4 Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar. X
5 Çocuk ve yetişkinlerde tüm koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygulayabilir ve hasta takibi yapabilir. X
6 Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve projelere katılabilir, uygulayabilir. X
7 Tüm ağız, çene, diş ve oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır. X
8 Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır. X
9 Diş hekimliği alanında teknik ekipmanı, teşhis ve tedaviye özgü olan cihaz ve aletleri ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır. X
10 Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 12 192
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 10 100
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 2 2 4
Final 1 1 1
Total Workload 301
Total Workload / 25 (Hours) 12.04
dersAKTSKredisi 12