Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anatomi I DHF 114 1 2 + 2 3 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. GÜRKAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HALİT FURUNCUOĞLU, Öğr.Gör.Dr. GÜRKAN KAYA,
Course Assistants

Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN BAYLAN

Dr.Öğr.Üyesi KEZİBAN KARACAN

Prof.Dr. AHMET SINAV

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Temel Anatomi terminolojisini öğrenmek

İnsan vücudunda yer alan oluşumların isimlerini, yerleşimlerini, komşuluklarını ve görevlerini öğrenmek

Öğrenilen bilgilerin mesleki alandaki bağlantılarının ortaya konulması

Course Content

Anatomi terminolojisi, osteoloji, artroloji, hareket sistemi ve diğer sistemler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Periferik sinir kavramını anlamak, isimlerini ve işlevlerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kafa kemiklerini bir bütün olarak kavrayabilmek; Myolojinin temel prensiplerini anlamak, anlatmak, kaslara ait terminolojiye hakim olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Baş ve boyun bölgesindeki önemli yapıların topoğrafik olarak öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Üst taraf kavramını, kemiklerini ve eklemlerini önemli noktalarıyla açıklayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Aksiyel iskeletin kemik ve eklemleri hakkında anatomik bilgiye sahip olabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Alt taraf kavramını, kemiklerini ve eklemlerini önemli noktalarıyla açıklayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Dolaşım sistemi hakkında anatomik bilgiye sahip olmak; Karın ön duvarı hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Ağız boşluğu, çene eklemi ve çiğneme kasları hakkında bilgi sahibi olmak; Toraks ve solunum sistemi hakkında anatomik bilgi edinmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
9 Sindirim sisteminin yapısı, işleyyişi, bileşenleri, organları hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Erkek genital sistemini öğrenmek; Kadın genital sistemini öğrenmek; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
11 Neurocranium'a ve viscerocranium'a ait kemikleri, eklemleştiği diğer kemikleri ve her kemiğin üzerindeki anatomik oluşumları görevleriyle beraber ezberden anlatabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
12 Üst taraf ve alt taraf yapılarını kas arter sinir vb. önemli yapılarla beraber bütünsel olarak kavrayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
13 Anatominin önemini, gereğini kavramak, anatominin çalışma prensiplerini öğrenmek. Uluslararası konuşulan tıbbi terimleri benimsemek. Osteoloji ve artroloji kavramlarını açıklayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
14 Üriner sistemi ve karın arka duvarını anlamak; Pelvis ve perineum hakkında anatomik bilgi sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Terminoloji; Osteoloji ve artrolojiye Giriş Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
2 Üst taraf kemikleri; Üst taraf eklemleri Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
3 Alt taraf kemikleri; Alt taraf eklemleri Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
4 Vertebra, costa, sternum; Columna vertebralis ve toraks eklemleri Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
5 Kafa kemikleri (Neurocranium); Kafa kemikleri (Viscerocranium) Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
6 Kafa kemikleri (Kafa iskeleti bütünü); Myolojiye Giriş Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
7 Üst taraf anatomisi; Alt taraf anatomisi Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
8 Yüz kasları, kafa derisi, parotis bölgesi ile boyun kasları ve fasyaları, boyun bölgesi topografik anatomisi; Kafa tabanındaki delikler, fossa infratemporalis, fossa pterygopalatina, burun boşluğu Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
9 Ağız boşluğu, çiğneme kasları ve art. temporomandibularis; Toraks ve solunum sistemi Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
10 Dolaşım Sistemi; Karın Ön Duvarı Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
11 Sindirim Sistemi-1; Sindirim Sistemi-2 Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
12 Üriner sistem ve karın arka duvarı; Pelvis, perineum Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
13 Erkek genital sistemi; Kadın genital sistemi Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
14 Periferik sinirler-1 (plexus cervicalis, plexus brachialis); Periferik sinirler-2 (plexus lumbosacralis) Konunun bir anatomi kitabı ve atlasından çalışılması
Resources
Course Notes
Course Resources

* Yasin Arifoğlu; Her Yönüyle Anatomi, İstanbul Tıp Kitapevi, 2016

* Clinically Oriented Anatomy.Moore KL, Dalley AF.Fifth Edition. Lippincott Williams a Wilkins.2006

* Sistematik Anatomi, Gökmen F, İzmir Güven Kitabevi, 2003 ISBN:975-97318-8-6

* Arıncı K, Elhan A; Anatomi 1. Cilt, Güneş Kitabevi, 1995

* Arıncı K, Elhan A; Anatomi 2. Cilt, Güneş Kitabevi Ltd.Şti., Ankara 2005

* Temel Nöroanatomi, Yıldırım M., İstanbul Nobel Kitabevi, 2000 ISBN:975-420-054-8

* Gray’s Anatomy.Susan Standring, 39 th.ed;Elsevier, 2005

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 10