Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Biyofizik DHF 113 1 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. BİRSEN AYDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. BİRSEN AYDEMİR,
Course Assistants

Prof. Dr. Birsen AYDEMİR

Course Category
Course Objective

Fiziksel prensiplerin biyolojik sistemlerdeki rolünü, biyolojik sistemlerin incelenmesinde fizik yöntem ve metotlarının kullanımının önemini kavramak

 

Course Content

Biyofiziğin konusu, biyofiziğin kapsamı ve dalları, canlı organizmalarda madde ve enerji taşınım yolları ve yasaları, kuantum teorisinin temel özellikleri, hidrojen atomu, kimyasal bağlar, bağ enerjileri, Van der Waals bağları, hidrojen bağları, basit moleküllerin enerji halleri, evrensel gaz kanunu, kinetik ısı teorisi, suyun yapısı ve özellikleri, biyolojik membranların yapı ve özellikleri, radyasyonun biyofiziğidir.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Solunum ve Dolaşım sistemi dinamiğini öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İşitme biyofiziğini öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Noniyonize radyasyon ve biyolojik etkileri öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Biyofiziğin tanımı, çalışma alanları, moleküler biyofiziğin temel kavramlarının öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Biyoenerjetik, hücrede biyofiziksel süreçlerin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Aksiyon potansiyelinin tanımı ve kayıt sistemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Reseptörlerin tanımı, çeşitleri ve biyolojik fonksiyonlarının öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Görüntüleme tekniklerinin temel prensiplerini kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Sinaptik iletimin tanımı ve öneminin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Biyopotansiyel kavramların ve kayıt sistemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Görme biyofiziğini öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 İyonize radyasyon ve biyolojik etkilerini öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 EEG, EMG ve EKG'nin temel ilkelerinin kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Biyomekaniğinin temel ilkelerini kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyofiziğin tanımı, çalışma alanları, moleküler biyofiziğin temel kavramları ders kitapları ve makaleler
2 Biyoenerjetik, hücrede biyofiziksel süreçler ders kitapları ve makaleler
3 Membran Potansiyeli ders kitapları ve makaleler
4 Aksiyon potansiyeli ders kitapları ve makaleler
5 Sinaptik iletim ders kitapları ve makaleler
6 Reseptörler ders kitapları ve makaleler
7 EEG, EMG, EKG'nin temel biyofiziksel ilkeleri ders kitapları ve makaleler
8 Solunum ve Dolaşım sistemi dinamiği ders kitapları ve makaleler
9 İşitme Biyofiziği ders kitapları ve makaleler
10 Görme Biyofiziği ders kitapları ve makaleler
11 İyonize radyasyon ve biyolojik etkileri ders kitapları ve makaleler
12 Noniyonize radyasyon ve biyolojik etkileri ders kitapları ve makaleler
13 Tıpta görüntüleme yöntemleri ders kitapları ve makaleler
14 Biyomekanik ders kitapları ve makaleler
Resources
Course Notes <p>1) Pehlivan F., 2004. Biyofizik, Hacettepe-Tas, Sıhhiye Ankara.<br /> 2) &Ccedil;elebi G., 2008. Biyomedikal Fizik, Barış Yayıncılık, İzmir.<br /> 3) Cerrahpaşa Tıp Fak&uuml;ltesi Biyofizik Ders Notları, 2010. Biyofizik Ders Kitabı, İstanbul &Uuml;niversitesi, İstanbul</p> <p>4) İstanbul Tıp Fak&uuml;ltesi Biyofizik Ders Notları, İ.&Uuml;., İstanbul</p> <p>5) Ferhan Esen, Hamza Esen, 2016,Biyofizik N&ouml;robiyofizik, Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Ankara</p>
Course Resources

1) Pehlivan F., 2004. Biyofizik, Hacettepe-Tas, Sıhhiye Ankara.
2) Çelebi G., 2008. Biyomedikal Fizik, Barış Yayıncılık, İzmir.
3) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Ders Notları, 2010. Biyofizik Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

4) İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Ders Notları, İ.Ü., İstanbul

5) Ferhan Esen, Hamza Esen, 2016,Biyofizik Nörobiyofizik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği tarihi, tıp ahlakı ve adli diş hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir. X
2 Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. X
3 Hastaların tıbbi durumlarının, semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar. Çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular. X
4 Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve teşhis ve tedavi planlaması yapar. X
7 Tüm ağız, çene, diş ve oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır. X
8 Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda öğrendiği güncel bilgileri kullanır. X
9 Diş hekimliği alanında teknik ekipmanı, teşhis ve tedaviye özgü olan cihaz ve aletleri ve malzemeleri tanır ve etkili bir şekilde kullanır. X
10 Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 2 2 4
Final 1 2 2
Ödev 2 6 12
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6