Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Epidemiyoloji DHF 115 1 1 + 0 1 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ALTINDİŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Epidemiyolojinin amacı sağlıkla ilgili toplumsal olayları nesnel bir şekilde değerlendirebilme becerisi ve bilimsel bakış açısı kazandırmaktır.

 

Course Content

Klinik ve toplum tıp bilimlerinde hastalık/sağlık sorunlarının dağılımı, nedenleri, teşhis, tedavi ve önlenmesi için uygun yöntemlerin belirlenmesi amacıyla epidemiyolojik araştırma yöntemleri, ağırlıklı olarak ağız-diş sağlığı alanında verilen örnekler aracılığıyla aktarılmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
2
3
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Epidemiyolojinin tanımı, tarihçesi, kavramlar
2 Epidemiyolojinin kullanım alanları, epidemiyolojik süreç
3 Tanımlayıcı epidemiyoloji, yararları, sakıncaları
4 Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütleri Ölüm hızları
5 Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütleri Doğum hızları
6 Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütleri Hastalık hızları
7 Tanımlayıcı epidemiyolojide sağlık ölçütlerine örnek çalışma
8 ARA SINAV
9 ARA SINAV
10 Kesitsel epidemiyoloji yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
11 Vaka kontrol epidemiyolojisi, yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
12 Kohort epidemiyoloji, yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
13 Deneysel epidemiyoloji, yararları, sakıncaları ve sağlık ölçütlerine örnek çalışma
14 FİNAL SINAVI
Resources
Course Notes
Course Resources

Tezcan, S., Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların yöntem bilimi, Ankara, 1992Öztürk, Y., Günay, O., Halk Sağlığı Genel Bilgiler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:172, Kayseri-2011Tezca, S. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, (Edt: Güler, Ç.; Akın, L.), Hacattepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2012Bertan,M., Güler, Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Kitabevi, Ankara-1997

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 2