Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dijital Dönüşüm Uygulamalari (Sektör Dersi) ENM 558 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER KİRAZ
Course Lecturers
Course Assistants

Alperen Aytatlı, Volkan Çetin, Necdet Gürsoy

Course Category
Course Objective

Dijital Dönüşümün ögelerini oluşturan robotik, yapay zekâ, büyük veri, artırılmış gerçeklik, eklemeli üretim, nesnelerin interneti, bulut bilişim, siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi vermek, bu kapsamında geliştirilen yeni teknolojiler ve yöntemler hakkında bilgi vermek, hem teorik hem de pratikteki uygulamaların ve uygulamada elde edilen tecrübelerin paylaşılarak, Dijital Dönüşümün İmalat ve Hizmet Sektörüne uygulanabilirliğini sağlamak.

Course Content

Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve, Büyük Veri Teknolojileri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Artırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma, Adaptif Robotik Sistemler, Otomasyon ve Sensör Teknolojileri, Nesnelerin Interneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri, Simulasyon Sistemleri, Bulut Bilişim Sistemleri, Eklemeli Üretim (3D Printing) Sistemleri, Sibergüvenlik Sistemleri, Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri , Endüstri 4.0 olgunluk seviyesinin ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının Belirlenmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dijitalleşme, Endüstri 4.0'a Giriş ve Dijital Strateji
2 Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve
3 Dijital İnovasyon ve İş Modeli İnovasyonu/Dijital Pazarlama ve Marka Yönetimi
4 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
5 Yapay Zeka Teknolojileri ve İmalat Sistemlerinde Uygulamaları
6 Yapay Zeka Teknolojileri ve Servis Sistemlerinde Uygulamaları
7 Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları
8 Eklemeli Üretim/Otomasyon ve Sensör Teknolojileri
9 Ara Sınav
10 Nesnelerin Interneti/Endüstriyel Haberleşme ve 3D Printing
11 Adaptif Robotik Sistemler/Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri
12 Artırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma/Siber Güvenlik Sistemleri
13 Bulut Bilişim Sistemleri/Simülasyon Sistemleri
14 Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesinin ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının Belirlenmesi
Resources
Course Notes <p> SABİS Platformunda yayınlanacaktır.</p>
Course Resources

1. Ustundag, A., & Cevikcan, E. (2017). Industry 4.0: managing the digital transformation.                   

2. Springer.Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency.                                               

3. Hill, C. (2018). Reformation to industrial revolution: 1530-1780. Verso Books.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Uygulama) 1 30 30
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6