Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü DIS 211 2 1 + 0 1 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DOĞUKAN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DOĞUKAN YILMAZ,
Course Assistants

Dr. Öğr. Üyesi Doğukan Yılmaz

Course Category
Course Objective

Bulaş yolları ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bilgi edinmek. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik

özelliklerini tanımlamak.

Course Content

Enfeksiyon ve bulaş kavramları ile ilgili temel kavramlar. Klinikte uyulması gereken hijyen
kuralları, enfeksiyondan korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları ve
uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Enfeksiyon kontrolünde temel kavramlar
2 Çapraz enfeksiyon, enfeksiyon zinciri, geçiş yolları.
3 Diş Hekimliğinde enfeksiyon kontrolü
4 Diş Hekimliğinde Bulaşıcı hastalıklar-I
5 Diş Hekimliğinde Bulaşıcı hastalıklar -II
6 Ara Sınav
7 Enfeksiyon kontrolünde acil durumlar ve müdaheleler.
8 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
9 Merkezi sterilizasyon ünitesi
10 Klinik ve muayenehanelerin enfeksiyon kontrolü yönünden denetimi
11 Diş üniti ve su sistemlerinin bakımı
12 Preklinik ve laboratuvar uygulamalarda enfeksiyon kontrolü
13 Yardımcı personelin enfeksiyon kontrolündeki önemi ve Tıbbi atık yönetimi
14 Tartışma
Resources
Course Notes <p>Ders notları ve kaynak kitaplar.</p>
Course Resources

Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon Derneği (2015). Sterilizasyon Dezenfeksiyon Rehberi.
Basic Guide to Infection, Prevention and Control in Dentistry (2009) Caroline Pankhurst, Wilson
Coulter.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 2