Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Alani Çevirileri I AMT 445 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin farklı türlerde sağlık alanı metinlerini çevirmesi için öğrencilere sağlık alanında gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.

Course Content

Öğrencilere çeviride uzmanlık gerektiren bir alan olan tıp çevirisini tanıtmaktadır. Derste tıp dilinin özellikleri, tıp çevirisinde karşılaşılan zorluklar ve tıp metinlerini çevirirken kullanılabilecek stratejiler gibi konular tartışılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tıp alanını ve tıp terminolojisini tanır.
2 Tıpta farklı metinleri çevirebilmek için gerekli araştırma becerilerini geliştirir.
3 Çeviri kalitesini göz önünde bulundurarak tıp çevirisinde kullanılan yöntemleri tartışır.
4 Belli başlı tıp metinlerini ve kendilerine has terminolojilerini tanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Tıp tarihi ve Tıp dilinin gelişimi
3 Tıp metinleri türleri
4 Tıp metinleri çevirisi: Teori ve yöntem
5 İnsan anatomisi ve fizyolojisi: Söz varlığı geliştirme ve çeviri
6 İnsan vücudundaki sistemler: Söz varlığı geliştirme ve çeviri
7 Tıp dalları: Söz varlığı geliştirme ve çeviri
8 Ara Sınav
9 Rahatsızlıklar ve hastalıklar: Söz varlığı geliştirme ve çeviri
10 Tanı ve tedavi: Söz varlığı geliştirme ve çeviri
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
Resources
Course Notes
Course Resources
  • Asalet Erten. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi. (2016). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Ayfer Aydoğan, Sami Aydoğan. Tıp Çeviri Sözlüğü. (2006). Siyasal Kitabevi
  • Vicent Montalt and María González Davies. Medical Translation Step by Step. (2007). St Jerome Publishing.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 3 3 9
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5