Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Almanca Vii AMT 447 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. SİBEL OKUYAN
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. SİBEL OKUYAN, ONUR ÇALIK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çeviri edincini destekleyici Almanca öğretimini devam ettirme ve ilerletme

Course Content

Almanca konuşma becerilerini geliştirme 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel Tekrar
2 Menschen
3 Menschen
4 Staedte
5 Staedte
6 Ara Sınav
7 Sprache
8 Sprache
9 Liebe
10 Liebe
11 Beruf
12 Beruf
13 Genel Tekrar
14 Portfolyo Çalışması
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim elemanlarının hazırladığı ders notları, Fotokopiler</p>
Course Resources

Netzwerk, Aspekte, Langenscheidt, Stilwörterbuch, Wahrig

Übungen zur deutschen Grammatik, Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5