Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi ECE 005 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SUAT KOL
Course Lecturers Doç.Dr. SUAT KOL,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Betül Kölemen

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı erken çocuklukta sosyal beceri eğitimi ile ilgili kavramsal düzeyde öğrenmeyi gerçekleştirmektir.

Course Content

Davranışın tanımı; olumlu ve olumsuz davranışlar; davranış gelişiminin kuramsal temelleri; sosyal becerilerin tanımı, sosyal becerilerin kazanılmasının önemi, değerler eğitiminin sosyal becerilerin kazanılmasındaki rolü; sosyal beceri eksikliğinin nedenleri, sosyal becerilerin kapsamı; problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması; problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması; sosyal beceri ve problem; sosyal beceri ve problem davranışlarda etkili olan faktörler; okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı; okul öncesinde sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik eğitim programı örnekleri hazırlama ve sunma; sosyal becerileri geliştirmeye problem davranışların azaltılmasına ilişkin eğitim programı örnekleri hazırlama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Davranışın tanımını, davranış gelişiminin kuramsal temellerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 Sosyal beceri ve değerler eğitiminin sosyal becerilerin kazanılmasındaki rolünü bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 okul öncesinde sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik etkinlikleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders ile ilgili genel bilgilendirme
2 Davranışın tanımı; olumlu ve olumsuz davranışlar; davranış gelişiminin kuramsal temelleri; İlgili ders notları, slaytlar
3 Sosyal becerilerin tanımı, sosyal becerilerin kazanılmasının önemi, değerler eğitiminin sosyal becerilerin kazanılmasındaki rolü İlgili ders notları, slaytlar
4 Sosyal beceri eksikliğinin nedenleri, sosyal becerilerin kapsamı; problem davranışların tanımı İlgili ders notları, slaytlar
5 Sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki, problem davranışların sınıflandırılması İlgili ders notları, slaytlar
6 Problem davranışların tanımı, sosyal beceri ve problem davranış arasındaki ilişki İlgili ders notları, slaytlar
7 Problem davranışların sınıflandırılması İlgili ders notları, slaytlar
8 Yıliçi sınav
9 Sosyal beceri ve problem İlgili ders notları, slaytlar
10 Sosyal beceri ve problem davranışlarda etkili olan faktörler İlgili ders notları, slaytlar
11 Okul öncesinde sosyal beceri eğitim programı İlgili ders notları, slaytlar
12 Okul öncesinde sosyal becerileri geliştirmeye ve problem davranışların azaltılmasına yönelik eğitim programı örnekleri hazırlama ve sunma İlgili ders notları, slaytlar
13 sosyal becerileri geliştirmeye problem davranışların azaltılmasına ilişkin eğitim programı örnekleri hazırlama İlgili ders notları, slaytlar
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p>
Course Resources

Ders Notları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. X
2 Öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine hazır oluşlarını sağlamak için eğitim ortamını hazırlar, öğrenme sürecini etkin bir şekilde yürütür, ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanarak değerlendirir. X
3 Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve materyalleri hazırlar.
4 Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapar. X
5 Alan eğitimde karşılaştığı problemleri belirler, bireysel ve grup çalışmaları yürüterek problemlere çözüm önerileri getirir ve uygular. X
6 Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılır.
7 Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile ilgili mevzuatı bilir, takip eder bu doğrultuda etkili iletişim kurar ve işbirliği yapar. X
8 Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanarak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar. X
9 Öğrencilerin gelişimi için erişilebilir teknoloji ile yaş dönemine uygun görsel-işitsel öğretim materyallerini kullanır, öğrencilerinin kullanmalarına olanak sağlar.
10 Toplumsal ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye sahiptir ve demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni yaşama katılır.
11 Alan eğitimi ve meslek bilgisi kaynaklarını takip edebilecek ve bu konular ile ilgili meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültür ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına uygun hareket eder. X
13 Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, üst düzey bilişsel becerilerini geliştireceği etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar. X
14 Öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerine sahiptir ve yeni bilgiye erişmek için bu becerileri kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 30
2. Kısa Sınav 30
1. Ödev 40
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 3 1 3
Kısa Sınav 2 8 16
Final 1 15 15
Ödev 1 20 20
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 4