Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk ve Medya ECE 002 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SUAT KOL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Betül Kölemen

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı Bu dersin temel amacı; öğrencilerin çocuk ve medya arasındaki ilişkiyi anlamalarını, medyanın çocuğun gelişimi ve eğitimi üzerindeki rolünü kavratmaktır.

Course Content

Toplumsal kurgu olarak ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ kavramları üzerine tartışarak bunları medyadaki güncel çocuk imgeleriyle ilişkilendirmesi, çocuk hakları temelinde medya ürünlerini eleştirel biçimde okuma becerisi kazanması, medyadaki çocuklara dair kalıp yargıları teşhis etmesi, medyanın çocuklara yönelik etkileriyle ilişkili problemleri görmesi, medya ve çocuğa ilişkin etik ilke ve kuralları tanımlaması, medyanın çocuklara dönük etkileri, çocuk hakları ihlallerini tespit etmek için medya ürünlerini izlemesi ve değerlendirmesi, çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medyanın çocuk haklarını koruma, geliştirme ve gerçekleştirme konusundaki dönüştürme kabiliyetini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 toplumsal bir kurgu olarak ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ kavramları, çocuk hakları ve gerçekleşmesini engelleyen faktörleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Medyanın çocuklara dönük etkilerini, çocuk hakları ihlallerini tespit etmek için medya ürünlerini izlemesini ve değerlendirmesini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik edilmesini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders ile ilgili genel bilgilendirme
2 Toplumsal kurgu olarak ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ kavramları Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
3 Medyadaki güncel çocuk imgeleri Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
4 Çocuk hakları temelinde medya ürünlerini eleştirel biçimde okuma becerisi Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
5 Medyadaki çocuklara dair kalıp yargıları teşhis etmesi Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
6 Medyanın çocuklara yönelik etkileriyle ilişkili problemleri görmesi Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
7 Medya ve çocuğa ilişkin etik ilke ve kuralları tanımlaması Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
8 Yıl içi Sınav
9 Medyanın çocuklara dönük etkileri, çocuk hakları ihlallerini tespit etmek için medya ürünlerini izlemesi ve değerlendirmesi Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
10 Medyanın çocuklara dönük etkileri, çocuk hakları ihlallerini tespit etmek için medya ürünlerini izlemesi ve değerlendirmesi Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
11 Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
12 Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
13 Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
14 Genel tekrar ve değerlendirme Ders Notları- İlgili akademik kaynaklar-İlgili Slaytlar-Referanslar
Resources
Course Notes
Course Resources

Dersin öğretim üyes, tarafından hazırlanmış ders notları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4