Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Eğitimi ve Katilimi ECE 001 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SARE ERGÜN
Course Lecturers Öğr.Gör. SARE ERGÜN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Erken çocukluk eğitiminde; resmi-özel okul öncesi eğitim kurumlarında okul-aile işbirliğini, önemi, gerekli kılan etmenler, yararları, yasal dayanakları ve ilgili mevzuat, aile katılım çalışmaları, aile eğitimi ve destek programları, toplumsal bilinç oluşturmada etkili okul-aile-çevre ilişkileri, okul-aile katılımını kolaylaştırıcı yaklaşım ve tutumlar, okul-aile işbirliği ve aile katılım türleri-etkinlikleri, özel durumlarda uygulanacak bireysel program ve kriz yönetimiyle ilgili kuramsal bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak.

Course Content

Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar; aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilkeleri; aile eğitimi modelleri; aile kuramları (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı, Biyoekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel Kuram); Türkiye'de ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulamaları; aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme; aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler; aile katılım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri); 0-36 ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi eğitim programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi'nin (OBADER) incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Yazılı ve elektronik ortamda yayınladığım indirilebilir ders notları.</p>
Course Resources

1.  Aksoy Ayşe Belgin. (2018). Aile Eğitimi ve Katılımı. Hedef CS yayıncılık ve Mühendislik

2. Bolat E. Yılmaz. (2017) Okul Öncesinde Aile Eğitimi ve KAtılımı. Eğiten Kitap 
3. Başaran,İ.E. (2010). Ana Babanın Eğitimi El Kitabı. Remzi Kitabevi.
4.Güler,T. (2010). Anne Baba Eğitimi. Pegem Akademi Yayıncılık
5 Temel Fulya. Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları. Anı Yayınlaı
6. Arnas Yaşare Aktaş. (2016) AİLE EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI. Vize Basın Yayım
7.Şahin, F. (2010).Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesi Aile Katılımı. Morpa Kültür Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 40
2. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 2 3 6
Ara Sınav 2 5 10
Kısa Sınav 2 6 12
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Final 1 6 6
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4