Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mühendisliğinde Su ve Atiksu Aritimi Uygulamalari (Sektör Dersi) CVM 443 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ
Course Lecturers Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ,
Course Assistants

Fatih BOZTEPE- Çevre Mühendisi

Course Category Diğer
Course Objective

Endüstriyel üretim proseslerinde kullanılan proses suları ve oluşan atıksuların belirlenerek bunların arıtılması, yönetmeliklerdeki yeri ve karşılaşılan yönetimsel sorunların uygulamaları ile birlikte anlatılarak öğrencilerin tecrübe kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Course Content

İşletmenin üretim faaliyetleri ile oluşabilecek proses atık suyunun yanında, su yumuşatma üniteleri ters yıkaması, kazan dairelerinden kaynaklanabilecek blöf suları ve varsa baca gazı su filtreleme sisteminden kaynaklanan atıksular, soğutma üniteleri, vb birçok yardımcı ünitelerden kaynaklanan atıksuların anlatımı, projelendirme aşamasında yapılan hesaplamalara etkileri, fabrika içi atıksu kanallarının dizayn edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
3 Anlatım, Örnek Olay, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atıksu Arıtma Tesislerinin (AAT) Projelendirilmesi ve Projelendirmede dikkat edilecek hususlar
2 Ekipman Seçimi
3 Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtmasına İlişkin Yönetmelikler ve Fabrika Denetimleri
4 Yönetmelik Uygulamaları; Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtmasına İlişkin Yönetmelikler ve Fabrika Denetimleri (Kanalizasyon)
5 Endüstriyel Atıksu Yönetimi ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı
6 Teknik Gezi; AAT İmalatı Yapan Tesis
7 Vize Haftası
8 Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi
9 Teknik Gezi; 3.Organize Sanayi Bölgesi
10 Sanayilerde enerji geri kazanımı
11 Gıda Endüstrisi
12 Tekstil endüstrisi
13 Metal Endüstrisi
14 Teknik Gezi
Resources
Course Notes
Course Resources

Endüstriyel kirlenme kontrolü Cilt 1, Prof.Dr. Talha Gönüllü, Birsen Yayınevi.

Olcay Tünay: Endüstriyel kirlenme kontrolü, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ders notları.

Özel sektörde çalışan mühendislerin tecrübeleri. 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5