Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atiksularin Aritilmasi CVM 310 6 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MERAL YURTSEVER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU, Doç.Dr. MERAL YURTSEVER,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Mühendislik Bilimleri ve Mühendislik Tasarımı kapsamına giren Atıksuların arıtılması dersinde; atıksuların kaynakları ve çeşitleri, temel karakteristikleri ve arıtılma tekniklerinin tasarım ve projelendirme esasına göre verilmesi, bu bilgilerin mühendislikte nerelerde, nasıl kullanılacağının uygulamasının öğretilmesi amaçlanmıştır

Course Content

Atıksuların çeşitleri, temel karakteristikleri ve çeşitli arıtma tekniklerinin tasarım ve projelendirme esasına göre verilmesi, bu bilgilerin mühendislikte nerelerde, nasıl kullanılacağının ve tasarım-proje ödevi yaptırılarak uygulamasının öğretilmesi amaçlanmıştır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atıksuların karakteristik özellikleri ve miktarları hakkında bilgisi vardır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
2 Atıksular ile ilgili bilgileri, Çevre Mühendisliği kapsamındaki atıksu konularında uygulama becerisine sahiptir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
3 Atıksuların arıtılması ile ilgili mühendislik yapılarının tasarlayabilir, bunların projelendirilmesi için gerekli temel bilgi, ufuk ve beceriye sahiptir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
4 Atıksu Arıtma Tesisleri tasarım ve projelendirme uygulamasını bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atıksu arıtma teknikleri, Atıksuların miktar ve özellikleri, atıksu arıtma tesisi tasarımına giriş
2 Debi ve Konsantrasyonun Dengelenmesi ve Projelendirilmesi
3 Mekanik Arıtma Üniteleri
4 Mekanik Arıtma Projelendirilmesi
5 Aktif Çamur Sistemleri ve Projelendirilmesi
6 Aktif Çamur Sistemleri ve Projelendirilmesi
7 Proje tasarımı ve kontrolü 1
8 Çamur Arıtma, Uzaklaştırma ve Projelendirilmesi
9 Biyofilm Sistemleri ve Projelendirilmesi
10 Basit Arıtma Metotları
11 Kanalizasyonu Olmayan Yerlerde Atıksuların Uzaklaştırılması ve Projelendirilmesi
12 Proje tasarımı ve kontrolü 2
13 Proje tasarımı ve kontrolü 3
14 Proje tasarımı ve kontrolü 4
Resources
Course Notes
Course Resources

1-       Atık Suların Arıtılması, Ahmet Samsunlu, Birsen Yayınevi, Mayıs 2006.

2-       Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı ,Prof. Dr. Soli J. Arceivala Atılım Ofset

3-       Atıksu Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi, Ahmet Samsunlu, Birsen Yayınevi, Ekim 2010.

              4-        Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, H.D., 2003. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. Metcalf and Eddy, Inc. 4th                               ed.,New York.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 8 8
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5