Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sularin Aritilmasi CVM 302 6 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ASUDE ATEŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ASUDE ATEŞ, Dr.Öğr.Üyesi BERNA KIRIL MERT,
Course Assistants

Doç. Dr: Asude Ateş 

Dr. Öğr. Üyesi Berna Kırıl Mert 

Course Category
Course Objective

Mühendislik Bilimleri ve Mühendislik Tasarımı kapsamına giren Suların Arıtılması dersinde; içme sularının kaynakları ve çeşitleri, temel karakteristikleri ve arıtılma tekniklerinin tasarım ve projelendirme esasına göre verilmesi, bu bilgilerin mühendislikte nerelerde, nasıl kullanılacağının uygulamasının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

İçme suyu arıtma metodlarının incelenmesi, biriktirme, havalandırma ,çöktürme, filtrasyon, dezenfeksiyon gibi ana hatların tasarım ve proje esaslarının örnek çözümlerle ele alınarak mühendislik formatının oluşturulması ve öğrencilere aktarılması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
3 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
4 Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
5 Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
6 Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
7 Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
8 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İçme sularının özellikleri, tasfiye metodları , metod seçimi
2 içme suyu standartları ,Biriktirme hazneleri ve tasarımı,
3 Havalandırma üniteleri, tipleri, örnek soru çözümleri
4 Havalandırma ünitesi proje esasları ve tasarımı
5 Koagülasyon prosesi, dizayn parametreleri ,tasarımı
6 İçme suyu arıtma tesis tasarım, kontrol -1
7 Flokülasyon prosesi , dizayn parametreleri ,tasarımı
8 Çöktürme havuzu tasarımı ve boyutlandırılması
9 Çöktürmede proje esasları ve örnek uygulamalar
10 Filtrasyon ünitesi amacı, mekanizması,
11 Filtre çeşitleri ve projelendirilmesi
12 Dezenfeksiyon, Koku ve tat kontrolü ,Demir ve mangan giderilmesi
13 Adsorpsiyon ,Sertlik ve agresiflik giderimi, İyondeğiştirme
14 İçme suyu arıtma tesis tasarımı kontrol -2
Resources
Course Notes <p> <span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Su Tasfiyesi &ldquo;Prof.Dr. Veysel EROĞLU ,İT&Uuml; YAYINLARI,1995</span></p>
Course Resources

1-       Su Tasfiyesi “Prof.Dr. Veysel EROĞLU ,İTÜ YAYINLARI,1995

2-       Su ve Atıksu Mühendisliği, Cilt I, Cilt II (Yılmaz Muslu, 2005).

3-       Su ve Atıksu Arıtımında Fiziksel Temel İşlemler  Prof. Dr. Kadir Kestioğlu 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 30 30
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5