Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Hukuk Sistemi SBE 012 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Geçmişten günümüze Türk Hukuk Tarihinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeleri kazandırmaktır.

Course Content

Geçmişten günümüze Türk Hukuk Anlayışının Tarihi Gelişimini Kavrayabilme içeriğine sahiptir. Bunun için de Asya'dan Avrupa'ya uzanan Türk devletleri ve ürettikleri hukuk anlatılacaktır. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi içinde de kıyaslama yapılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Hukuk Tarihine ilişkin ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Türk Hukuk Tarihinin özelliklerini tanımlar
3 Türk Hukuk Tarihine ilişkin genel bilgileri edinir.
4 Türk Hukuk Tarihi balamında tarihsel olayları değerlendirir.
5 İslamiyet’ten önceki ve sonraki hukuk sistemlerini genel özellikleri itibariyle karşılaştırır.
6 Günümüz hukuk kuralları ve idari yapılanmanın tarihsel kökenini fark eder.
7 Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarını ve kurumları tanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Hukuk Tarihine yöntemsel giriş, sınıflandırma, önem.
2 İslamiyet Öncesi Türk Hukuku ve devlet anlayışı; devlet, töre, devlet başkanı, devlet meclisi
3 İslam Ceza Hukuku; Suçlar ve Cezalar; İslam Hukukunda Hapis ve Hapishane
4 İslam Aile Hukuku, İslam Miras Hukuku
5 İslam Hukuk tarihinde sosyal güvenlik kurumları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma teknikleri
6 Türk İslam devletlerinde Hukuk İslam Hukukunun Kaynakları, Mezhepler; İslam Kamu (Amme) Hukuku; Halife, Hilafet ve Devlet
7 Osmanlı İmparatorluğu'nun Hukuk Anlayışının Kökenleri, Merkezi Hukuk Sistemi
8 Osmanlı İmparatorluğu; taşrada hukuk sistemi
9 Arasınav
10 Tanzimat dönemi; Hukuki gelişmeler, Tanzimat ve Islahat
11 Meşrutiyet Dönemi; Hukuki gelişmeleri, Anayasacılık faaliyetleri, kurumlar
12 20. yüzyıl hukuki gelişmeler.
13 Türkiye cumhuriyeti anayasaları ve Türk anayasacılık faaliyetleri
14 Türkiye Cumhuriyeti Modern hukuk
Resources
Course Notes <p>Ders koordinat&ouml;r&uuml; tarafından hazırlanacaktır.</p>
Course Resources

1- Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul: Beta, 2001
2- Mehmet Akif Aydın, İslam ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları, İstanbul: İz Yayıncılık, 1998
3- Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Ankara: Savaş Yayınları, 1985
4- Ahmed Akgündüz, İslam Hukuku ve Osmanlı Tatbikatı Araştırmaları, İstanbul: OSAV, 2009
5- Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul: Gökkubbe, 2004
6- Nurcan Abacı, Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukuku’nun Uygulanması, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001
7- Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar. X
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 2 32 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4