Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Harita Bilgisi ve Uygulamalari SBE 003 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı sosyal bilgiler eğitiminde harita kullanma bilgisi ve becerisini geliştirmektedir.

Course Content

Harita; haritalama teknikleri; harita türleri ve kullanım alanları; sosyal bilgiler öğretimde harita ve harita kullanımı ile ilgili kavramlar; mekânı algılama becerisi öğretiminde harita kullanım uygulamaları; harita çizme ve haritanın öğretimde etkin kullanımına yönelik uygulama örnekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Haritalarla ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Harita türleri ve kullanım alanlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Sosyal bilgiler öğretiminde harita kullanımının önemini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Sosyal bilgiler dersi için harita hazırlar ve kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Harita ile ilgili kavramlar İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
2 Haritalama teknikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
3 Harita türleri ve kullanım alanları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
4 Harita türleri ve kullanım alanları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
5 Sosyal bilgiler öğretimde harita kullanımı İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
6 Sosyal bilgiler öğretimde harita kullanımı İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
7 ARA SINAV
8 Mekânı algılama becerisi öğretiminde harita kullanım uygulamaları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
9 Mekânı algılama becerisi öğretiminde harita kullanım uygulamaları İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
10 Harita çizme ve haritanın öğretimde etkin kullanımına yönelik uygulama örnekleri: Coğrafya haritaları çizimi ve kullanımı İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
11 Harita çizme ve haritanın öğretimde etkin kullanımına yönelik uygulama örnekleri: Coğrafya haritaları çizimi ve kullanımı İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
12 Harita çizme ve haritanın öğretimde etkin kullanımına yönelik uygulama örnekleri: Tarih haritaları çizimi ve kullanımı İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
13 Harita çizme ve haritanın öğretimde etkin kullanımına yönelik uygulama örnekleri: Tarih haritaları çizimi ve kullanımı İlgili kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

* Doğanay, H., Coğrafyaya Giriş. 5. bs.,  Çizgi,  Konya, 1999.

* Ünaldı, Ü.E., Eğitim Fakültesi Öğrencileri Ve Öğretmenleri İçin Harita Bilgisi Ve Uygulamaları.  Gazi kitabevi,  Ankara, 2012.

* Johnson, W. E., Mathematical Geography.  E-Kitap Projesi, İstanbul 2014.

* Bilgin, T., Genel Kartoğrafya I: Kartoğrafyanın Tarihçesi Projeksiyonlar- Harita Alma Ve Yapmanın Esasları. İstanbul Üniversitesi Yayınları; No: 1898,  İstanbul, 1983.

* Bilgin, T., Genel Kartoğrafya II : Harita Ve Diagramların Hazırlanışı Ve Çizimi : Temel Bilgiler Ve Metodlar.  İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü,  İstanbul, 1986.

* Dorling, D. & Fairbairn, D., Mapping : Ways Of Representing The World.  Longman, Essex, 1997.  

* Yıldız, F., Harita Çizimi (Çizgisel-Sayısal).  2 bs.,  Nobel Yayınları, Ankara, 1999.

* Atalay, İ., Genel Fiziki Coğrafya. Genişletilmiş 6.Baskı, META Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2006.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. X
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar.
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar.
4 4. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar.
5 5. Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar.
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular
7 7. Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar.
8 8. Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar
9 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir
10 10. Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
12 12. Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur.
13 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
14 14. Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 93
Total Workload / 25 (Hours) 3.72
dersAKTSKredisi 4