Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Hemşirelik Bakimi HMS 684 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers Prof.Dr. NURSAN ÇINAR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Özel gereksinimi olan çocuğun sağlığını koruma ve geliştirme, bu çocuklarda sık karşılaşılan semptomları tanıma, çocuğun özelliğine özgü hemşirelik uygulamalarını ve bakımını yapabilme yeterliliğini öğrenciye kazandırmak.

Course Content

Bu ders, davranışsal, gelişimsel, fiziksel, zihinsel engeli olan çocuklara, üstün zekalı çocuklara ve ailelerine yaklaşım ve kanıt temelli bakımı kapsar. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanı ile ilgili bilgilere ulaşır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Araştırma ya da hemşirelik uygulamalarında, kanıta dayalı veri tabanını kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
3 Sistematik derleme hazırlamayı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel Gereksinimi Olan Çocuk İle İlgili Temel Kavramlar, Tanımı ve Sınıflandırması
2 Davranışsal Sorunu (Parmak emme, tırnak yeme, altını ıslatma, öfke patlamaları, evden/okuldan kaçma vb.) ve Uyum Güçlüğü (sosyal, duygusal vb.) Olan Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
3 Yaygın Gelişimsel Bozukluğu (Otizm, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Bozukluğu, Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk vb.) olan Çocukların Özellikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
4 Özel Öğrenme Güçlüğü (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Disleksi vb.) olan Çocukların Özellikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
5 Engellilik Kavramı, Önleme ve Erken Tanı
6 Zihinsel Engelli (mental retardasyon, down sendromu, zekâ geriliğinin eşlik ettiği fenil ketonüri vb.) Çocukların Özellikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
7 Zihinsel Engelli (mental retardasyon, down sendromu, zekâ geriliğinin eşlik ettiği fenilketonüri vb.) Çocukların Özellikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı dersin devamı
8 Fiziksel Engelli (uzuvlarda eksiklik/fazlalık, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, felçliler, serabral palsi, spastikler ve sipina bifida) Çocukların Özellikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
9 Fiziksel Engelli (uzuvlarda kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, felçliler, serabral palsi, spastikler ve sipina bifida) Çocukların Özellikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
10 Görme Engelli Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
11 İşitme Engelli Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
12 Dil ve Konuşma Engelli Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
13 Üstün Yetenekli Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
14 stün Yetenekli Çocuklar ve Hemşirelik Yaklaşımı dersin devamı
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

Zeynep CONK, Zümrüt BAŞBAKKAL, Hatice BALYILMAZ, Bahire BOLIŞIK (2013). Pediatri Hemşireliği. AKADEMİSYEN KİTABEVİ
Ebru K. Törüner, Prof. Dr. Lale Büyükgönenç (2017). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Çavuşoğlu H. [Çocuk sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü]. Çavuşoğlu H. Editör. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 9. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi; 2008
Kuğuoğlu S, Demirbağ C. (Ed.)(2015) Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Kitabevi.
American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition. Washington (DC): APA, 2013. Available from: URL: https://tinyurl.com/ y82f6kyj
Ataman A. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. İçinde: Ataman A. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. 2. Baskı. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005.
Levine DA. [Evaluation Of The Child with Special Needs]. Marcdante KJ, Kliegman RM, edt. Nelson Essentials of Pediatrics, 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders;2015
Çam, O., & Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.
Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği.
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6