Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarim BSM 204 4 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. CELAL ÇEKEN
Course Lecturers Prof.Dr. CELAL ÇEKEN,
Course Assistants

Arş.Gör. Nur Banu Oğur

Course Category
Course Objective

Bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme, son kullanıcı isteklerinin de sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Bu istekleri karşılamak zorunda olan günümüz yazılımları için en maliyetli yazılım geliştirme yaşam döngüsü adımlarından biri bakım aşamasıdır. Bakım sürecinin iyileştirilmesi nesne yönelimli yazılım geliştirme paradigmasının ve onunla birlikte gelen analiz ve tasarım ilkelerinin iyi bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Ders kapsamında, karmaşık yazılım problemlerinin nesne yönelimli olarak analiz edilebilmesi ve tasarlanması için gerekli becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Course Content

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Paradigması, Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML), Nesne Yönelimli Analiz, Sistem Tasarımı, Nesne Yönelimli Tasarım, Nesne Yönelimli Tasarım İlkeleri, Tasarım Desenleri, Model Görünüm Denetleyici (MVC) Mimari Deseni, Yazılımların Testi, Örnek Uygulamalar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nesne yönelimli yazılım geliştirme paradigmasını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 UML ile modelleme yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Nesne yönelimli analiz ve tasarım yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Tasarım ilkelerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Tasarım desenlerini kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders Tanıtımı, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
2 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Paradigması
3 Nesne Yönelimli Analiz: Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML), Gereksinimlerin Belirlenmesi, Kullanım Durum Diyagramı
4 Nesne Yönelimli Analiz: Kullanım Durumlarının Tanımlanması, Sıralama Şeması, Etkinlik Şeması, Durum Şeması
5 Nesne Yönelimli Analiz: Nesnelerin Belirlenmesi, Sınıf Şeması, Nesneler Arası Bağıntılar
6 UML Modellerinden Koda Dönüşüm
7 Nesne Yönelimli Tasarım: Sistem Tasarımı
8 Vize
9 Nesne Yönelimli Tasarım İlkeleri: SOLID
10 Tasarım Desenleri 1
11 Tasarım Desenleri 2
12 Model Görünüm Denetleyici (MVC) Mimari Deseni
13 Yazılımların Testi
14 Proje Sınavı
Resources
Course Notes <p>SABİS&#39;e haftalık olarak y&uuml;klenecek&nbsp;ders notları</p> <p>Ders Uygulamaları:&nbsp;https://github.com/celalceken/NesneYonelimliAnalizVeTasarimDersiUygulamalari<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

Object-Oriented Software Engineering, Using UML, Patterns, and Java, 3rd Edition, by Bernd Bruegge and Allen H. Dutoit, Prentice-Hall, 2010

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Gamma, Helm, Johnson, Vlissides. 1995. Addison Wesley

Head First Object-Oriented Analysis and Design, by Brett D. McLaughlin et al, O'Reilly Media, 2006.

Head First Design Patterns, by Bert Bates et al, O'Reilly Media, 2009.

Applying UML and Patterns - An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, by Craig Larman, Prentice Hall, 2004,

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 5 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4