Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sürdürülebilir Kalkinma ve Eğitim EBB 021 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Sürdürülebilirlik kavramını ve kullanım alanlarını kavratmak, sürdürülebilir kalkınma ve eğitim ilişkisinin tespit edilmesini sağlamak ve  bu alanda öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmak.

Course Content

Ekonomi ve temel kavramlar, Eğitim ve ekonomi ilişkisi, Kalkınma ve eğitim ilişkisi, Ulusal ve uluslararası kalkınma planlarının incelenmesi, Küreselleşme ve eğitim ilişkisi, Küreselleşme ve sürdürülebilirlik ilişkisi, Sürdürülebilirlik ve temel kavramlar, Sürdürülebilirliğin teorik temelleri, Sürdürülebilirlikle ilgili ulusal ve uluslararası raporların incelenmesi, TBL yaklaşımına göre sürdürülebilir kalkınma ve eğitim, Sürdürülebilir kalkınma ve eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası örnek olayların incelenmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim ve ekonomi ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Eğitim ve kalkınma ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Eğitim ve küreselleşme ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Küreselleşme ve sürdürülebilirlik ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Sürdürülebilirliğin teorik temellerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Sürdürülebilir kalkınma ve eğitime ilişkin örnek verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı ve temel kavramlar
2 Ekonomi ve temel kavramlar
3 Eğitim ve ekonomi ilişkisi
4
5 Ulusal ve uluslararası kalkınma planlarının incelenmesi
6 Küreselleşme ve eğitim ilişkisi
7 Küreselleşme ve sürdürülebilirlik ilişkisi
8
9 Sürdürülebilirlik ve temel kavramlar
10 Sürdürülebilirliğin teorik temelleri
11 Sürdürülebilirlikle ilgili ulusal ve uluslararası raporların incelenmesi
12 TBL yaklaşımına göre sürdürülebilir kalkınma ve eğitim
13 Sürdürülebilir kalkınma ve eğitime ilişkin ulusal örnek olayların incelenmesi
14 Sürdürülebilir kalkınma ve eğitime ilişkin uluslararası örnek olayların incelenmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
0 1., 2. hafta -Temel Kavramlar, Eğitim Ekonomi İlişkisi, Eğitim Finansmanı 1., 2. hafta -Temel Kavramlar, Eğitim Ekonomi İlişkisi, Eğitim Finansmanı 1.31 MB
0 3. hafta - Küreselleşme ve Kalkınma 3. hafta - Küreselleşme ve Kalkınma 2.93 MB
0 3. hafta - Küreselleşme ve Kalkınma 3. hafta - Küreselleşme ve Kalkınma 2.93 MB
0 3. hafta ek - 11. Kalkinma Plani 3. hafta ek - 11. Kalkinma Plani 0.42 MB
0 4. hafta - UNDP- İnsani Gelişme Raporu 2019 TÜRKÇE özet 4. hafta - UNDP- İnsani Gelişme Raporu 2019 TÜRKÇE özet 1.45 MB
0 4. hafta - UNDP- İnsani Gelişme Raporu 2019 TR bilgi botu 4. hafta - UNDP- İnsani Gelişme Raporu 2019 TR bilgi botu 0.27 MB
0 5. hafta - KÜRESELLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK gsg 4.17 MB
0 5. hafta - KÜRESELLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK gsg 4.17 MB
0 6. hafta - ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 5.03 MB
0 ÖDEV FORMATI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM ÖDEV FORMATI 0.03 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 8 8
Final 1 14 14
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4