Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Haklari ve Demokrasi Eğitimi EFG 007 0 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET CÜNEYT BİRKÖK
Course Lecturers Doç.Dr. MEHMET CÜNEYT BİRKÖK, Dr.Öğr.Üyesi AHMET SAKİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İnsan hakları ve demokrasi kavramının evrensel temel ilkelerini ve özelliklerini bilir. Ülkenin eğitim amaçları doğrultusunda insan hakları ve demokrasi eğitiminin özelliklerini ve uygulama boyutunu açıklar.

Course Content

Demokrasi ve insan hakları kavramlarının tarihsel gelişimi. Bir yaşam biçimi olarak demokrasinin geliştirilmesini sağlayacak bireylerin yetiştirilmesi sorumluluğu, ailenin ve eğitim kurumlarının insan hakları ve demokrasi eğitimindeki rolü, Demokrasi eğitim programları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve temel ilkleleri. Hak, özgürlük ve sorumluluk kavramları. Adalet ve eşitlik kavramları. İnsan hakları ve demokrasi açısından etik kurallar. Okullarda uygulanan demokrasi ve insan hakları programları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Demokrasi ve insan hakları kavramlarının tarihsel gelişimini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
2 İnsan haklarının türlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve temel ilkelerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Bir yaşam biçimi olarak demokrasinin geliştirilmesini sağlayacak faktörleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
6 İnsan hakları ve demokrasi açısından etik kuralları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
7 Okullarda uygulanan demokrasi ve insan hakları programlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Demokrasi ve insan hakları kavramlarının tarihsel gelişimi
2 İnsan haklarının türleri
3 Demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları
4 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve temel ilkeleri
5 Hak, özgürlük ve sorumluluk kavramları
6 Adalet ve eşitlik kavramları
7 Bir yaşam biçimi olarak demokrasinin geliştirilmesini sağlayacak faktörler
8 İnsan hakları ve demokrasi açısından etik kurallar
9 Okullarda uygulanan demokrasi ve insan hakları programları
10 Okulöncesi eğitim ve ilkokul eğitim programında demokrasi eğitimi
11 Orta öğretimde demokrasi eğitimi
12 Yükseköğretim ve demokrasi eğitimi
13 Demokratik okul ve sınıf ortamı
14 Tartışma ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Gülmez, Mesut (2001) İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, TODAİE

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Seminer) 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 76
Total Workload / 25 (Hours) 3.04
dersAKTSKredisi 3