Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk Edebiyati TTO 527 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin, Türkiye’de Çocuk ve Gençlik Edebiyatı konusunda; Kavram eleştirisini, yazar eleştirisini, eser eleştirisini, çizer eleştirisini, editör eleştirisini, yayıncı eleştirisini ve medya eleştirisini yapabilecek düzeye gelmelerini sağlamak ve onlara eleştirel bakış açısı kazandırmaktır. 

Course Content

Çocuk ve çocukluk kavramları; çocuk ve edebiyat ilişkisi; çocuk edebiyatının temel kavramları, tanımı, kapsamı ve genel nitelikleri; dil eğitiminin aracı olarak çocuk edebiyatı; iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde edebiyat ürünlerinden faydalanma; çocuk edebiyatı türleri ve işlevleri; roman, hikâye, çocuk şiirleri, masal, destan, söylence, fabl, bilmece ve diğer çocuk edebiyatı türleri; çocuk gazetesi ve dergileri; çocuk edebiyatı eserlerinin farklı yaş ve dil yeterlilik düzeylerine göre seviyelendirilmesi, Türk göçmen çocuk edebiyatı.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 5. Yabancılara Türkçe öğretiminde Çocuk Edebiyatı ürünlerinden istifade eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 1. Çocuk edebiyatı ürünlerinin belli başlılarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 3. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun gelişimine olan katkılarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 2. Çocuklara uygun edebiyat ürünleri seçer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 4. Çocukların yaşlarına uygun ürünler oluşturabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Muhtevası ve kaynaklar, Ders kitabı – Ödev, Çocuk Kitabı İnceleme
2 Çocuk kimdir? Edebiyat nedir? Çocuk edebiyatı kavramı
3 Çocuk edebiyatının temel kavramları ve tartışmaları,
4 Çocuk edebiyatının gelişimi, (Bizde ve dünyada)
5 Çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler ve Bunlardan faydalanma
6 Çocuklara yönelik edebî türler: Ninni, tekerleme, bilmeceler, Ödev Sunumu
7 Masallar, tekerlemeler Kitap okuma Ödev Sunumu
8 Destanlar, millî Türk destanları Ödev Sunumu
9 Ara sınav.
10 Çocuk gazeteciliği ve Dergiciliği
11 Gezi yazıları, biyografi, anı, mektup Ödev Sunumu
12 Geleneksel tiyatro türleri, meddah, ortaoyunu, Karagöz Ödev Sunumu
13 Türk göçmen çocuk edebiyatı.
14 Drama, canlandırma, şiir. Ödev Sunumu Dönemin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Çocuk Edebiyatı Kültürü, Akçağ yay. 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı yay.

Fahri Temiz Yürek, Çocuk Edebiyatı,

Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, 2003, Hece Dergisi, , Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ekim 2005

 Cüneyt Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi, İst.1999

   “          “    , Meşrutiyet Çocukları, Bordo, İst. 2000

Türk Dili dergisi, Çocuk Edebiyatı özel sayısı, Ankara, Ocak 1993 sayısı

  Kemâl Demiray, Çocuk Edebiyatı, MEB. İst.1970

 Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı, Rengarenk,Ank.2002,

Hasan Güleryüz, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Pegem yay.

Cemil Meriç, “Çocuk Edebiyatı”, Kültürden İrfana, İnsan yay. s.307-323

Alemdar Yalçın-Gıyasettin Aytaş, Çocuk Edebiyatı, Akçağ yay.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 25 25
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6