Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil Edinimi TTO 526 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FİRDEVS KARAHAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Tuğba DEMİRTAŞ TOLAMAN

Course Category
Course Objective

Dersin amacı ikinci dil ediniminin altında yatan prensip ve süreçlerin irdelenmesidir. Bir diğer amaç alandaki araştırma metinlerinin eleştirel bir biçimde ele alınması ve son olarak da dil edinimi ile dil öğretimi arasındaki ilişinin ortaya konulmasıdır.

Course Content

Çocukta dil edinimi süreci; birinci ve ikinci dil edinimi kuramları; dil ediniminin aşamaları, kelime türlerinin edinimi, zaman kavramı, zaman kullanımı, tümce, olumsuzluk edinimi, evet-hayır soruları, diğer yapılar; birinci ile ikinci dil edinim sürecinin karşılaştırılması; iki dillilik; ikinci dil edinimini etkileyen faktörler (çevre, yaş, tutum, motivasyon vb.); çocuklarda ve yetişkinlerde dil ediniminin karşılaştırılması; dil ediniminin ikinci dil öğrenmeye etkisi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil edinimi ve dil öğretimi ilişkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Dil edinimi kavramına ilişkin alandaki araştırmaları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Dil edinimi kavramını ve süreçlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin ana hatları. Terminolojinin tanıtılması ve araştırma problemlerinin ortaya konulması
2 Dil ediniminde yaş
3 İkinci dil ediniminde dilsel boyut
4 Aradil süreçleri
5 Gelişim sıralamaları
6 Bağlam içinde Aradil
7 Girdi ve Çıktı
8 Etkileşim
9 Dil öğreniminin bilişsel boyutu: Dikkat
10 Dil öğreniminin bilişsel boyutu: Dil yatkınlığı ve bellek
11 Kişilik, Öğrenme Türleri, Duygulanım ve Motivasyon
12 İkinci dil ediniminde toplumsal bağlam ve dil kullanımı
13 İkinci dil edinimi için eğitsel stratejiler I
14 İkinci dil edinimi için eğitsel stratejiler II
Resources
Course Notes
Course Resources

Doughty, C. & Williams, J. (Eds.).(1998). Focus on form in classroom second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Gass, S. M. & Selinker, L. (2008). Second language acquisition: An introductory course. Mahwah, NJ: Erlbaum

Larsen-Freeman, D., & Long, M. H. (1991) An introduction to second language acquisition theory and research. London: Longman.

Lightbown, P. & Spada, N. (1999). How languages are learned. London: Oxford University Press (Revised Edition). 

Mackey, A. & Gass, S. (2005). Second language research: Methodology and design. Mahwah, NJ: Lawrence Erlabaum Associates. 

Pyrczak, F., & Randall R. B. (2003). Writing Empirical Research Reports, 4th edition, Glendale, CA: Pryczak Publishing.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 20 20
Final 1 2 2
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6