Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kültürlerarasi Iletişim TTO 525 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GEDİZLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dersin amacı farklı kültürler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan olguları farketmek, ortaya çıkan problemlerin çözüm yolları üzerinde durmaktır.

Course Content

Kültür ve kültürlerarasılık kavramı; küreselleşme, öteki ve ötekileştirme kavramları; kültürel ön yargılar, klişeler, çatışmalar; çok kültürlülük ve ötekilik sorunları; yeni iletişim düzeni, iktidar ve egemenlik ilişkileri, kültürlerarasılık ve küresel medya, kültürlerarası ilişki ve iletişim biçimleri; kültürlerarası iletişim sorunlarının analizi, olası çözüm yolları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 3) Türk kültürünün temel ögeleri hakkında bilgi sahibidirler.
2 2) Üst ve alt kültür ögeleri ayırabilirler.
3 Kültür kavramını ve kültürlerarası ilişkiler hakkında genel bilgileri bilirler.
4 4) Kültürel etkileşimleri ayırt edebilirler.
5 5) Yabancılara Türkçe öğretiminde hangi kültürel ögelerin nasıl aktarılacağını bilir ve uygularlar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kültür ve kültürlerarasılık kavramı
2 Küreselleşme, öteki ve ötekileştirme kavramları
3 Küreselleşme, öteki ve ötekileştirme kavramları
4 Kültürel ön yargılar, klişeler, çatışmalar
5 Yeni iletişim düzeni, iktidar ve egemenlik ilişkileri
6 Kültürlerarasılık ve küresel medya
7 Kültürlerarasılık ve küresel medya
8 Kültürlerarası ilişki ve iletişim biçimleri
9 Vize-Ara Sınav
10 Kültürlerarası iletişim sorunlarının analizi
11 Kültürlerarası iletişim sorunlarının analizi
12 Çok kültürlülük ve ötekilik sorunları, olası çözüm yolları
13 Çok kültürlülük ve ötekilik sorunları, olası çözüm yolları
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul

Işılay Göktürk, Kültür Sosyolojisi, Doğu Kitabevi, İstanbul

Çiğdem Kağıtçıbaşı, Kültürel Psikoloji, YKY, İstanbul

Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara

Rene Girard, Kültürün Kökenleri, Dost Kitabevi, Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Final 1 2 2
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ödev 4 5 20
Performans Görevi (Seminer) 1 2 2
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6