Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Dilbilim TTO 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FİRDEVS KARAHAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Tuğba DEMİRTAŞ TOLAMAN 

Course Category
Course Objective

Dilbilimin türleri, alt alanları, bölümleri ve farklı diller arasındaki ilişkilerle ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek.

Course Content

Dünya dilleri, dillerin doğuşu ve gelişmesi, diller arasındaki akrabalıklar; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe ile diğer diller arasındaki benzerlik ve farklılıklar; Türkçenin şekil bilgisi, söz dizimi ve zamanları açısından İngilizce, Almanca, Fransızca vb. yabancı dil yapıları ile karşılaştırılması; sesbilimsel, biçimbilimsel ve dizim bilimsel karşılaştırma yöntemleri; Türkçe ile değişik dillerin ses, biçim ve söz dizim özellikleri bakımından karşılaştırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Diğer dillerin farklılıklarının nedenini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Karşılaştırmalı dil kuramlarını ana dilinin gelişimine uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Karşılaştırma dilbiliminin, dil öğretimine olan katkısını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İki dilin karşılaştırma öğelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İkinci dil öğrenenlerden edinilmiş verileri çeşitli bakış açılarını kullanarak çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil kavramı ve dilbilimin gelişimi, dilbilimin temel ilkeleri
2 Dilbilimin türleri ve altbölümleri, diğer bilim dallarıyla ilişkileri
3 Sesbilimsel kuramların gelişimleri ve karşılaştırılması
4 Biçimbilimsel kuramların gelişimleri ve karşılaştırılması
5 Sözdizimsel kuramların gelişimleri ve karşılaştırılması
6 Anlambilimsel kuramların gelişimleri ve karşılaştırılması
7 Kökenbilimsel kuramların gelişimleri ve karşılaştırılması
8 Türkçenin ağız ve lehçelerinde karşılaştırmalı sesbilgisi incelemeleri
9 Türkçenin ağız ve lehçelerinde karşılaştırmalı biçimbilgisi ve sözdizimi incelemeleri
10 Türkçenin ağız ve lehçelerinde karşılaştırmalı anlambilgisi incelemeleri
11 Türkçenin ağız ve lehçelerinde karşılaştırmalı kökenbilgisi incelemeleri
12 Çeşitli dillerde karşılaştırmalı sesbilgisi incelemeleri
13 Çeşitli dillerde karşılaştırmalı biçimbilgisi ve sözdizimi incelemeleri
14 Çeşitli dillerde karşılaştırmalı anlambilgisi ve kökenbilgisi incelemeleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Yule, G. (2010). The study of language (4. basım). GB: Cambridge University Press.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 20 20
Final 1 2 2
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6