Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil Eğitiminde Metin Kullanimi TTO 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk edebiyatındaki hangi metinlerin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasının uygun olacağını metindilbilimsel ölçütlerle ortaya koyma becerisini kazandırmak ve bu bağlamda metinlerin dilsel, ve biçemsel yapılarından yola çıkarak metinlerin anlam çözümlemelerini yapabilme becersini öğrencilere kazandırmak, öğrencilerin edebi metinleri metindilbilimsel ölçütlerle sadeleştirebilmelerini sağlamak.

Course Content

Metin bilgisi ile ilgili temel kavramlar, metinlerin özellikleri, metinsellik ölçütleri; dil eğitiminde metin kullanımı; öğretimsel metinlerin özellikleri, metinlerin seviyelendirilmesi, metin seviyelendirmede öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve dil yeterlilikleri, farklı yaş grupları için metin seçme ve seçilen metinler üzerinde yapılacak kısaltma, sadeleştirme, yeniden yazma uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metindilbilimsel ölçütlerle bir metni inceleyebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 Yabancılara Türkçe öğretimine uygun metinleri seçebilme Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Edebî metinlerin özelliklerini belirleyip eğitim amacıyla kullanabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilimin Yeri Ve Önemi
2 Metin Kavramı ve Türleri
3 Edebî Metin, İşlevi ve Özellikleri
4 Edebi Metin Türlerinin Dilbilimsel Özellikleri
5 Şiir Metinlerinin İkinci Dil Öğretiminde Avantaj ve Dezavantajları
6 Anlatı Türündeki Metinlerin İkinci Dil Öğretiminde Avantaj ve Dezavantajları
7 Metnin Büyük Ölçekli Yapısı
8 Metnin Küçük Ölçekli Yapısı Bağdaşıklık Ve Bağlaşıklık
9 Metindilbilmsel Çerçevede Metin Çözümleme Çalışmaları
10 Metindilbilmsel Çerçevede Metin Çözümleme Çalışmaları
11 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
12 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
13 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
14 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Daşcıoğlu, Y. (2017). "Possibilities and Risks of Using Literary Texts in Second Language Teaching," Turkish Online Journal of Educational Technology, http://www.tojet.net/special/2017_11_1.pdf

2. Dilidüzgün, Ş. (2008).Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bağlamda Uygulamalı Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3. Göktürk, A. (1980). Okuma Uğraşı. 2. Bası, İstanbul: Çağdaş yayınları

4. Georgakopoulu, A., Goutsos, D. (2003). Discourse Analysis: An introduction, Edinburgh: Edinburgh Uni.Press

5. Kocaman, Ahmet, vd., (1996 ).Söylem Üzerine, Ankara: Hitit Yayınevi.

6. Meral Oraliş-Şeyda Ozil (1992), Metindilbilimsel Yaklaşımla Yazınsal Bir Metni Çözümleme Denemesi?, Dilbilim Araştırmaları, Ankara, ss. 38-40

7. Zeynel Kıran, (2001), Dilbilime Giriş

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6