Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarimi TTO 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Eğitim teknolojisinin önemini kavrama, eğitim teknolojisini öğrenme ve öğretme yöntemleri ile uygulayabilme, eğitim teknolojisini anlayabilme, bilişim teknolojilerinin etkilerini kavrayabilme, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalardan haberdar olma.

Course Content

Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim ortamlarında kullanılacak materyalleri amaca göre geliştirir Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Eğitim teknolojisinin önemini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim ve teknolojisi ilişkisi
2 Eğitim ve Teknoloji ile ilgili Temel Kavramlar
3 Eğitim Teknolojisi ve tarihsel gelişimi
4 Öğrenme Kuramları ve Yansımaları
5 Öğretimde Kullanılan araçlar
6 Görsel ve Materyal Tasarımı
7 Öğretim Tasarımı
8 Çoklu Ortam Tasarımı
9 Bilgisayar ve İnternet kullanımı
10 Web 2.0 araçları ve materyal geliştirme
11 Web 2.0 araçları ve materyal geliştirme
12 Web 2.0 araçları ve materyal geliştirme
13 Materyal kullanımı ve değerlendirme
14 Materyal kullanımı ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ödev 1 32 32
Final 1 48 48
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6