Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil Becerilerinin Öğretimi TTO 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İki dillilerde konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlayabilme.

Course Content

Temel dil becerileri ve özellikleri (Anlama Becerileri: Dinleme ve Okuma; Anlatma Becerileri: Konuşma ve Yazma);
anlama becerilerinin zihinsel ve fiziksel özellikleri; anlama becerilerinin eğitimi, dinleme ve okuma yöntem ve teknikleri;
anlatma becerilerinin fiziksel ve zihinsel özellikleri; anlatma becerilerinin eğitimi, konuşma ve yazma yöntem ve teknikleri;
ölçme ve değerlendirme; dil becerilerinin öğretiminde farklı düzeydeki öğrencilere uygun ders planlama ilke ve teknikleri,
farklı yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil becerilerini geliştirmeye uygun etkinlik tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Portfolyo, Performans Görevi,
2 Anlama (okuma ve dinleme) becerilerinin öğretim yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Anlatma (konuşma ve yazma) becerilerinin öğretim yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konuşma ve yazma strateji ve modelleri
2 İki dillilerde konuşma ve yazma becerilerinin önemi
3 İki dillilere hazırlanacak konuşma ve yazma etkinliklerinde olması gereken özellikler- uygulama çalışması
4 İki dillilere konuşma becerisini kazandırma yolları
5 İki dillilere yazma becerisini kazandırma yolları
6 İki dilliler için konuşma becerisine yönelik materyal hazırlama yolları
7 İki dilliler için yazma becerisine yönelik materyal hazırlama yolları
8 Konuşma ve yazma becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
9 Dinleme ve okuma strateji ve modelleri
10 İki dillilerde dinleme ve okuma becerilerinin önemi
11 İki dillilere dinleme ve okuma becerisini kazandırma yolları
12 İki dillilere okuma becerisini geliştirmeye yönelik materyal hazırlama
13 Dinleme ve okuma becerilerini ölçme ve değerlendirme
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6