Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil Öğretim Yöntemleri TTO 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK,
Course Assistants

Arş. Gör. Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN

Course Category
Course Objective

Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve ilkelerini kavraması, uygulaması ve değerlendirmesidir.

Course Content

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ilkeler teorik ve uygulamalı olarak verilecektir: Dört temel beceriyi geliştirme, öğretim etkinliklerini önceden planlama, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru öğrenme, görsel ve işitsel araçları kullanma, ana dili gerekli durumlarda kullanma, bir seferde tek bir yapıyı sunma, verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama, öğrencilerin derse daha etkin katılımını sağlama, bireysel farklılıkları dikkate alma, öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Usem Yayınları

Kaya, Z. (1994). İkinci dil olarak Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi.

TDK (2000). Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarının ana dili sorunlar toplantısı. Ankara: TDK Yayınları.

Sert, N. (2002). Yabancı dil öğretiminde program geliştirme açısından gereksinim çözümlemesi. Ankara: Meb Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6