Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klinik Anestezi II ANS 201 3 2 + 1 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. FATİH ŞAHİN, Öğr.Gör. HANDE ÖZOCAK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrenciye, ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması

Course Content

Preoperatif Hasta Değerlendirme, Premedikasyon, Sıvı- Elektrolit Dengesi Ve Perioperatif Sıvı Yönetimi, Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Anestezi, Opioid Aneljezikler Ve Vazoaktif Ajanlar, Laparoskobik Cerrahide Anestezi, Nöromusküler Blokerler Antagonistleri Ve Lokal Anestezikler, İnhalasyon Ve İntravenöz Anestetikleri, Hematolojik Hastalıklarda Anestezi, Kan Transfizyonu, Günübirlik Cerrahi Ve KBB-Göz Cerrahisinde Anestezi, Ortopedi Cerrahisinde Anestezi, Pediatrik Ve Geriatrik Hastalarda Anestezi, Endokrin Hastalıklar Ve Anestezi, Anestezi Sonrası Uyanma Odası Ve Karşılaşılan Problemler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gerekli monitörizasyonu tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Farklı cerrahiler için gerekli anestezi seçimini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Lokal, inhaler, intravenöz anestetikleri tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Uygun ilaçları hazırlar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Hasta takibi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Hastanın uyandırılmasını sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Preoperatif Hasta Değerlendirme, Premedikasyon
2 Sıvı-Elektrolit Dengesi Ve Perioperatif Sıvı Yönetimi
3 Anestezi Ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
4 Opioid Analjezikler Ve Vazoaktif Ajanlar
5 Anestezi Ve Laparoskopik Cerrahi
6 Nöromusküler Blokerler Antagonistleri Ve Lokal Anestezikler
7 İnhalasyon Anestetikleri, İntravenöz Anestetikleri, İlaç Uygulama Yöntemleri
8 Hematolojik Hastalıklarda Anestezi, Kan Transfizyonu Ve Komplikasyonlar, İnfüzyon Takibi
9 Günübirlik Birlik Cerrahi Ve KBB-Göz Cerrahisinde Anestezi
10 Yıl İçi Sınavı
11 Ortopedi Cerrahisinde Anestezi
12 Pediatrik Ve Geriatrik Hastalarda Anestezi
13 Endokrin Hastalıklar Ve Anestezi
14 Anestezi Sonrası Uyanma Odası Ve Karşılaşılan Problemler
Resources
Course Notes
Course Resources

Güra Çelik M., (Ed.). Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2014, ISBN: 978-975-277-516-9.

Morgan Edward G., Mikhail Maged S., Murray Michael J. and Larson Philip C., Klinik Anesteziyoloji, Çeviri Editörleri: Tulunay Melek ve Cuhruk Handan, Üçüncü Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2004.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3