Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klinik Anestezi I ANS 104 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. FATİH ŞAHİN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrenciye ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması

Course Content

Üst Solunum Yolları Hastalıklarında Anestezi, KOAH'da Anestezi,  Akciğer Hastalıklarında Anestezi, Kalp Ve Damar Hastalıklarında Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık, Açık Kalp Cerrahisinde Anestezi, Damar Cerrahisinde Anestezi, Kalp Hastalıklarında Non Kardiyak Cerrahide Anestezi, Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi Uygulamasında Malzeme ve Hasta Hazırlığı, Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi, Karaciğer Hastalıkları Anestezisinde Hazırlık, Karaciğer Hastalıklarında Anestezi, Genito-Üriner Girişimlerde Anestezi, Böbrek Hastalıklarında Anestezi, Neonatal, Pediatrik Resusitasyon, Allerji, Anaflaksi, Astım Tedavisi, Günübirlik Anestezi, Anestezi Komplikasyonları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı cerrahiler için gereken anestezi seçimini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Gerekli monitörizasyonu tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Hasta hazırlığı yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Hastaların uyandırılmasını sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Hasta takibi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Solunum Sistemi Hastalıklarında Anestezi
2 Torasik Cerrahide Anestezi, Tek Akciğer Ventilasyonunda Anestezi
3 Kalp Hastalıklarında Non Kardiyak Cerrahide Anestezi
4 Kalp ve Damar Cerrahisinde Anestezi
5 Obstetrik Anestezi
6 Jinekolojik Anestezi
7 Neonatal- Pediatrik Resusitasyon
8 Allerji, Anaflaksi Ve Astım Tedavisi
9 Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi
10 Yıl İçi Sınavı
11 Karaciğer Hastalıklarında Anestezi, Genel Cerrahi Uygulamalarında Anestezi
12 Böbrek Hastalıklarında Anestezi, Genito Üriner Girişimlerde Anestezi, Foley sonda uygulaması
13 Bulaşıcı Hastalıklar Ve Anestezi
14 Anestezi Komplikasyonları
Resources
Course Notes
Course Resources

Güra Çelik M. (Ed.). Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2014, ISBN: 978-975-277-516-9.

Morgan Edward G., Mikhail Maged S., Murray Michael J. and Larson Philip C., Klinik Anesteziyoloji, Çeviri Editörleri: Tulunay Melek ve Cuhruk Handan, Üçüncü Baskı, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2004.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 4 4
Final 1 3 3
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4