Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Post Opertaif Bakim ANS 103 1 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers RABİA ÖZTAŞ KARA,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Postoperatif, yoğun bakım hastalarının korunması amacı ile öğrenciye yoğun bakım ünitelerindeki hastalara uygulayacağı bakımlarla ilgili bilgi ve beceri kazandırma

Course Content

Post Operatif Bakımın Tanımı, Temel Prensipleri ve Önemi, Post Operatif Bakımın Özellikleri, Operasyondan Çıkan Hastanın Yatırılması, Destek Sağaltımı, Beslenmesi ile Pansumanların Düzenli Bir Şekilde Yapılması, İlaç ve Serumların Uygulanması ile İlgili Bilgiler, Postoperatif, yoğun bakım hastalarında homeostazın korunması, Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum tedavi yöntemlerinin uygulanmasını, Mekanik ventilatörü kullanma, Kanül/kateter bakımı, endotrakeal tüp bakımı, Kardiyopulmoner resusitasyonun öğretilmesi ve uygulanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Post Operatif Bakımın Tanımı
2 Temel Prensipleri ve Önemi
3 Post Operatif Bakımın Özellikleri
4 Operasyondan Çıkan Hastanın Yatırılması
5 Destek Sağaltımı
6 Beslenmesi ile Pansumanların Düzenli Bir Şekilde Yapılması
7 İlaç ve Serumların Uygulanması ile İlgili Bilgiler
8 Postoperatif, yoğun bakım hastalarında homeostazın korunması
9 Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum tedavi yöntemlerinin uygulanması
10 ara sınav
11 Mekanik ventilatörü kullanma
12 Kanül/kateter bakımı, endotrakeal tüp bakımı
13 Kardiyopulmoner resusitasyonun öğretilmesi ve uygulanması
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5