Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlikta Kalite Yönetimi ve Standartlari TDS 119 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SABİHA SEVİNÇ ALTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi ve ilkelerini, felsefesini, uygulama adımlarını bilen ve sahip olduğu kalite bilincinin gereklerini, iş hayatında ve kendi kişisel hayatında uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Course Content

Küresel Rekabet bağlamında sağlık kuruluşlarında, Kalite Kavramı ve fonksiyonunun gelişimi, Kalite Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Kalitesi, Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve ilkeleri, Kalite Yönetim Sistemleri, Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri, Organizasyonel Değişim Yönetimi, Modern Yönetim Teknikleri, Takım Çalışmaları, EFQM.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya'da ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinde kalite yeterliliğini değerlendiren kuruluşların standartlarını anlatabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Sağlık Hizmetlerinde kalite kavramını tanımlayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme faaliyetlerini tartışabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>[1] Dersin internet sayfası &uuml;zerindeki i&ccedil;erikler</p>
Course Resources

[2]Marşap, A.(2014) Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul

[3] Kaya, S.,(2005)Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme, Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık, Ankara

[4] Çatalca, H.,(2003) Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Beta Basımevi, İstanbul

[5] Özkan, Yılmaz (2006) Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Kitapevi, Sakarya
[6] Efil, İsmail (2010) Toplam Kalite Yönetimi, Dora Yayınları, Bursa

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3