Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Hizmetleri Yönetimi YBP 126 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ÖMER ÖZİŞLİ
Course Lecturers Öğr.Gör. ÖMER ÖZİŞLİ, Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sağlık hizmetleri yönetimiyle ilgili temel bilgilerin kavratılması

Course Content

Yönetimin tanımı, tarihsel gelişimi, işlevleri, sağlık ve sağlık hizmetleri, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi, sağlık sistemi ve dış çevre ilişkileri, sağlık işletmelerinde kuruluş çalışmaları, hastane yönetimi, üretim yönetimi, pazarlama, finansman, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, stratejik yönetim, performans yönetimi, sağlık enformasyon sistemleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetim fonksiyonlarını bileceklerdir. Tartışma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Sağlık hizmetleri yönetimiyle ilgili temel kavramları bileceklerdir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Yönetimin tanımı, tarihsel gelişimi ve işlevlerini açıklayabileceklerdir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetimin tanımı, tarihsel gelişimi ve işlevleri
2 Sağlık hizmetlerinin özellikleri ve sınıflandırılması
3 Türkiye´de sağlık hizmetleri: gelişimi ve örgütlenmesi
4 Sağlık sistemi ve dış çevre ile ilişkiler
5 Sağlık işletmelerinde kuruluş çalışmaları
6 Hastane yönetimi
7 Sağlıkta hizmet Üretim yönetimi
8 Sağlık hizmet pazarlaması
9 Sağlık Hizmetlerinin finansmanı
10 Yıl içi Sınav
11 Sağlık Hizmetlerinin finansmanı
12 Sağlık işletmelerinde halkla ilişkiler ve iletişim
13 Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim
14 Sağlık işletmelerinde performans yönetimi
Resources
Course Notes
Course Resources

Tengilimoğlu D, Işık O., Akbolat M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara, 2012
Akar, Ç. ve Özalp, H. Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerde Yönetim, Somgür Yay.Ltd., Ankara, 2000
Kısa A., Sağlık Kurumları Yönetimi, Anadolu Ünv.Yay., Eskişehir, 2002

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 75
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4