Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk Sağliği MYO 289 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. EBRU MİHRİBAN GÜVEN
Course Lecturers Öğr.Gör. SEDA GÖGER, Öğr.Gör. AYŞE EROĞLU, Öğr.Gör. EBRU MİHRİBAN GÜVEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık kurumları için gerekli olan halk sağlığı bilgi ve becerisi ile donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirilmesi
Course Content Sağlık kavramı ve temel sağlık hizmetleri, Türkiye de sağlık politikaları ve sağlık hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma, Bağışıklama, İnsan - çevre ilişkisi ve çevre sağlığı, İş sağlığı ve meslek hastalıkları, Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, Aile planlaması ve hizmetleri, Okul dönemi çocuk sağlığı ve hizmetleri, Ergen sağlığı ve hizmetleri, Yaşlı sağlığı ve hizmetleri, Ruh sağlığı ve hizmetleri, Tıbbi atık yönetimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Meslek hastalıklarını öğrenir ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yaşlı sağlığı, yaşlılık dönemi hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgi sahibi olur, aile planlamasını ve önemini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Toplum ruh sağlığı ve iyileştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Çevre sağlığının insan yaşamındaki yerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye de sağlık politikaları ve sağlık hizmetleri öğrenilir Anlatım, Tartışma, Sınav ,
7 Sağlık kavramının ne olduğu ve temel sağlık hizmetleri öğrenilir Anlatım, Sınav ,
8 Okul dönemi çocuk sağlığı ve ergen sağlığı konusunda bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Sağlık çalışanı olarak tıbbi atık yönetimini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık kavramı ve temel sağlık hizmetleri
2 Türkiye de sağlık politikaları ve sağlık hizmetleri
3 Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma
4 Bağışıklama
5 İnsan - çevre ilişkisi ve çevre sağlığı
6 İş sağlığı ve meslek hastalıkları
7 Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri
8 Aile planlaması ve hizmetleri
9 Okul dönemi çocuk sağlığı ve hizmetleri
10 Yıl içi Sınavı
11 Ergen sağlığı ve hizmetleri
12 Yaşlı sağlığı ve hizmetleri
13 Ruh sağlığı ve hizmetleri
14 Tıbbi atık yönetimi
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Güler, Ç., Akın, L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara; Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
2) Erciş B. (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara; Göktuğ Yayıncılık.
3) Dirican, R., Bilgel, N. Halk Sağlığı, 2.Basım, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993.
4) Erci B (Ed). Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, Ankara, 2009.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4