Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Etkili ve Güzel Konuşma OPT 205 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYLA EREN ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TURAN ÇAKIR, Öğr.Gör. ŞENAY KESİM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Etkili ve güzel konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri öğrenir.
Course Content Cümleler(söz akımı), Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları, Metin okuma çalışmaları, Metinde anlam ayrıklığı, Söz akımında dikkat edilecek noktalar, Anlatım, anlatıma hazırlık, Anlatım alıştırmaları, Üslup, üslup çeşitleri, Açıklık, Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar, İmge, imge ile ilgili alıştırmalar, İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar, Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar, Hareket ve taklit
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, anlatıma hazırlık aşamalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Üslup, üslup çeşitleri ve Açıklık nedir? öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İmge, imge ile ilgili alıştırmalar öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Metin okuma çalışmaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Metinde anlam ayrıklığını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Hareket ve takliti öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Söz akımında dikkat edilecek noktaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Cümleler(söz akımı) ve Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Anlatım alıştırmalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cümleler (söz akımı)
2 Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları
3 Metin okuma çalışmaları
4 Metinde anlam ayrıklığı
5 Söz akımında dikkat edilecek noktalar
6 Anlatım, anlatıma hazırlık
7 Anlatım alıştırmaları, Üslup, üslup çeşitleri
8 Açıklık
9 Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar
10 Yıl içi sınavı
11 İmge, imge ile ilgili alıştırmalar
12 İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar
13 Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar
14 Hareket ve taklit
Resources
Course Notes [1] Akbayır, Sıddık; Dil ve Diksiyon, Akçağ Yayınları, 2003, Ankara.
Course Resources [2] Apuhan, Recep; Şükrü; İnsan İlişkilerinde En Etkili Davranışlar, Timaş Yayınları, 2003, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4