Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Enfeksiyon Hastaliklari IAY 221 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞADİYE BERNA AYKAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ŞADİYE BERNA AYKAN, Öğr.Gör. AYŞE EROĞLU,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarından korunma ve tedavi konusunda sağlık alanında istihdam edilecek sağlık personelinin bilgilendirilmesi

Course Content

Epidemiyolojiye Giriş ve enfeksiyon Hastalıkları, Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu, Bağışıklama (aşılar ve serumlar), Hastane Enfeksiyonları, Enfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri, Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları, Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları, Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Epidemiyolojiye giriş ve infeksiyon hastalıkları nelerdir konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Hastane enfeksiyonlarının konusunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Deri ve Mukoza Yolu ile bulaşan hastalıklar nelerdir nasıl korunulur kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 İzolasyon nedir nasıl uygulanır tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Protozoonların neden olduğu hastalıklar nelerdir nasıl korunur öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Hastane infeksiyonları kontrol komitesinin görevleri ve eğitim programlarının günümüz şartlarında öğrenilerek değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve oluşumu konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Sindirim yolu ile bulaşan hastalıklar nelerdir,nasıl korunur tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Artropodların neden olduğu hastalıklar nelerdir nasıl korunur öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar nelerdir,nasıl korunur tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
11 Bağışıklama konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 Helmintlerin neden olduğu hastalıklar nelerdir nasıl korunur öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Epidemiyolojiye Giriş ve enfeksiyon Hastalıkları
2 Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu
3 Bağışıklama
4 Bağışıklama
5 Hastane Enfeksiyonları
6 Enfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri
7 Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
8 Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
9 Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
10 Yıl içi Sınavı
11 Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
12 Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
13 Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
14 Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay )
[2] İmmünolojiye Giriş ( Ed; Prof Dr Kaya Kılıçturgay )
[3] Tıbbi Parazitoloji ( Prof Dr Enver Tali Çetin Prof Dr Özdem Anğ Prof -Dr Kurtuluş Töreci İstanbul Üni.Tıp Fak yayınları )
[4]Klinik Mikrobiyolojik Tanı ( Pof Dr Hakkı Bilgehan )
[5] Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi (Prof Dr Ekrem Kadri Unat İstanbul Üni. Tıp Fak yayınları )
[6] Hastane İnfeksiyonları (Akalın H.E. Kanra G) 1.Baskı 1993 Ankara Güneş Kitabevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 14 14
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4