Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I SBE 409 7 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator MEHMET ALPER CANTİMER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Osmanlı devletinin, dünyanın geçirdiği değişim ve modernleşme sürecindeki durumunun Türkiye Cumhuriyetinin oluşumuna yaptığı katkı ve değişim süreci anklatılacaktır.

Course Content

Osmanlı devletinin 18. yüzyılından itibaren Miili Mücadeleye uzanan dönem anlatılacaktır. Bu süreçte, batının yükselişi, emperyalizm, osmanlı imparatorluğunun modernleşme çabaları, 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı devleti, Balkan ve I. Dünya savaşaları anlatılacaktır. Milli Mücadele dönemi, Lozan Antlaşmasına kadar anlatılacaktır. Atatürk'ün hayatı ve fikirleri üzerinden Osmanlı modernleşmesine değinilecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Batının Modernleşme sürecinin Osmanlı Değişimine etkilerini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı'nın değişim çabalarını fark eder ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sömürgecilik, sanayileşme, silahlanma, savaş kavramlarını anlar ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı zorlukları, değişimi fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Trablusgarp ve Balkan savaşlarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 I. Dünya savaşını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Milli Mücadele Hazırlık safhasını kavrar ve öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Milli Mücadele savaş dönemi ve dış politikayı anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 18. yüzyılda Osmanlı imparatorluğu
2 Batının Dönüşümü; Aydınlanma Çağı
3 Batının Dönüşümü; Sanayi İnkılabı- Sömürgeleşme
4 Osmanlı imparatorluğu dönüşüm çabaları
5 19. yüzyılda Osmanlı imparatorluğu
6 Anayasa ve Kanun Faaliyetleri
7 20. yüzyılda Osmanlı imparatorluğu
8 Balkan Savaşları ve Trablusgarp
9 vize
10 I. dünya Savaşı (Genel)
11 I. Dünya Savaşı (Osmanlı)
12 Mondros Ateşkes ve İşgaller
13 Milli Mücadele (Hazırlık)
14 Milli Mücadele (Savaşlar)
Resources
Course Notes <p>Ders koordinat&ouml;r&uuml; tarafından hazırlanacaktır.</p>
Course Resources

Cambridge Türkiye Tarihi 1839-2010: Modern Dünyada Türkiye, Kitap Yay, İstanbul, 2011.

El- Hajj, Rifat Ali Abou, Modern Devletin Doğası, İletişim Yay, 2011.

Findlay, Carter, Modern Türkiye Tarihi, Timaş Yay, İstanbul, 2011.

Findlay, Carter, Osmanlı İmparatorluğunda Bürokratik Reform-Babıali 1789-1922, Alfa Yay, İstanbul, 2019.

Karpat, Kemal, Osmanlı Modernleşmesi, Timaş Yay, İstanbul, 2014.

Karpat, Kemal, Osmanlı Devleti’nin Kısa Sosyal Tarihi: Ayanlar Bürokrasi Demografi ve Modernleşme, Timaş Yay, İstanbul, 2019.

Lewis, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş yay, İstanbul, 2015.

Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yay, İstanbul, 2017

Zürcher, Eric Jan, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yay, İstanbul, 2008.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. X
3 3. Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. X
6 6. Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular X
11 11. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir X
15 15. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 6 1 6
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 3 3
Final 1 6 6
Total Workload 53
Total Workload / 25 (Hours) 2.12
dersAKTSKredisi 2